Benim Adım Öğretmen


Ne demek efendim benim adım öğretmen. Anne demek baba demekti öğretmen. Usta demek üstad demekti öğretmen. Dedim ya efendim benim adım öğretmen. Öğretmen ne demekti, bilgiyi ve beceriyi günün ihtiyaçlarına göre elinin altındaki nesillere aktaran bir elçi mi? Yoksa geçmişten gelen tarihsel bilgileri dosdoğru bir şekilde ileten gizemli bir insan mı? Neydi öğretmen? Hatırlayan var mı öğretmeni? Merhametli mi yoksa vicdanlı mı? Cefakâr mı fedakâr mı hatta ve hatta merhametli mi? Neydi öğretmen? Hâkim, avukat, doktor, mühendis, elektrikçi veya bakkal yetiştiren miydi öğretmen? Sahi hangi meslek grubunun bir öğretmeni yoktu, var mı hatırlayan.

Yoktur bence, öğretmenin değmediği gönül olmaz olamaz. Her meslek grubuna değmiştir. Öğretmene bir tanım bulmakta zordur aslında. Bize vatanı, bayrağı öğreten değil midir öğretmen? Zamanın değişimlerine ayak uydurmak zorunda olanda öğretmen, her türlü başarısızlığın, ihmalin muhatabı da öğretmen. Seni yetiştirende öğretmen beni yetiştirende öğretmen. Dedim ya benim adım öğretmen. İş üreten de benim, iş bulanda ve bulduğu işi öğretende benim. Sözünde ben varım yazında da ben varım. Güldüğün, ağladığında ben varım. Dedim ya benim adım öğretmen. Demem o ki bir toplumun şekillenmesini sağlayan öğretmendir. Yemezsin yedirir, giymezsin giydirirsin ama öğrenmez isen öğretemezsin. Öğretmen bir ülkenin geleceğini belirler. Eğer siz öğretmenin değerini idrak edemezseniz kendinizle çelişmeniz bir yana gelecek nesli dolayısıyla ülkenin geleceğine kast etmiş olursunuz. Eğer bir toplumda çöküş var ise, ahlak bozulmuş düzende bir terslik vuku bulmuş ise öğretmenlere bir göz atın derim.  

Müslüman olmanın vermiş olduğu değeri iyi kavramakta fayda var. Başöğretmen Hz. Muhammet Mustafa’ya layık olan öğretmenler bu coğrafyanın kaderini değiştirir ve değiştirmişlerdir. Yenidünya düzeninde başta insan olma özelliğinin yanı sıra ahlaka ve dolayısıyla disiplinli ve düzenli bir eğitim anlayışına ihtiyaç duymaktadır. Eğitimiyle çok oynanan ve itibarsızlaştırmaya çalışılan öğretmenlerle sadece daha cahil, vasıfsız ve geleceği olmayan bir nesil yetiştirirsiniz. Biran önce akıllar başa alınmalı, kadim değerlerimize sahip çıkılmalıdır. Anne, babaya saygı gibi, öğretmene öğretene saygı gibi vesselam.