Çağın İdrakine Göre Dinini İdrak Edemeyen Müslümanlar!


Bir taraftan "Biz Hazreti İbrahim milletindeniz, dinlerin temeli Hanif dolayısıyla onun kâmili İslam dinindeniz" diyeceksin öte yandan Hanif dininin aklı esas alan akılla ve mantıkla Allah'ı bulan yöntemini, yine İslam'ın kitabı Kur'an'ın onlarca ayette belirttiği "Akledin, düşünün vb." hükümlerini göz ardı edip "Efendim İslam teslim demektir, öyle sorgular, soruşturursan olmaz!" diyeceksin. Bu ne yaman çelişki?

 

Genelde Ortadoğu özelde İslam Coğrafyası toplumlarının beş yüz senedir geriye gitmesi, fakirleşmesi, İsevilerin ve Musevilerin boyunduruğu altına düşmesi bu akletme, düşünme talimatını bırakmaları yüzünden değil mi oysa? Bilimde, teknikte, kültür ve medeniyette geldiği yerde donup kalmanın hatta geri düşmenin nedeni başka nedir sahi?

 

Felsefe yasak, sanat şeytan işi, bilim kâfir meşgalesi diye yaftalandı asırlarca.

 

Şimdi bile, bu iletişim ötesi çağda bile eğitimde, teknikte, bilimde niye bu kadar geride Müslümanlar? Kendi din kitabını bile doğru dürüst anlamayan Müslümanlar! Ya uydurma hadislerin ya kaç asır önceye göre yorum yapmış ulemanın peşinden bir türlü ayrılmayan Müslümanlar!

 

Çağın idrakine göre dinini idrak edemeyen Müslümanlar!