Yeni Anayasa


Son günlerde siyasi hükümet tarafından ‘yeni Anayasa’nın gündeme gelmesiyle yeniden bu konuda tartışmalar başladı. Bu vesileyle biz de öncelikle anayasa nedir ona bakalım:

 Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanuniesasi
- Temel, esas
-Anayasa: örgütlenmiş bir toplumda devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama erklerinin nasıl kullanılacağını gösteren, yurttaşların hak ve ödevlerini, özgürlüklerini saptayan ve düzenleyen, yasa sıralamasında en önde gelen yasa… demektir.

Peki ülkemizin yeni bir anayasaya ihtiyacı var mı dersek, bence var. Ancak şüphesiz ki, “nasıl bir anayasa” konusunda herkes farklı tezler ve şıklar ortaya koyacaktır. Bize göre yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır ve yeni bir anayasa kısaca şöyle olmalı diyoruz.
Yeni, kısa ve öz bir anayasaya ihtiyaç vardır. İnsan haklarını önde tutan, yolsuzluğa, hırsızlık ve arsızlığa geçit vermeyen boşluk kabul etmeyen bir anayasa...

Tüm din, dil ve ırklara eşit davranan, ayrımcılık yapmayan bir anayasa...

İnsanları din, dil, kılık kıyafet üzerinden ayrıştırmaya fırsat vermeyen bir anayasa...

Bilime, sanata, üretime, fırsat eşitliğine, insani yaşam ve evrensel değerlere sahip bir anayasa...

Milli eğitimin, siyasetin ve bürokrasinin Kemalist ideolojinin baskısından ve Türkçü dayatmalardan arındırıldığı bir Anayasa... 

Gerçek din ve din müntesiplerinin haklarını korumakla birlikte din adı altında insanları sömürenlere fırsat vermeyen bir anayasa... 

Cinayet, tecavüz gibi zorbalıklara ağır cezalar getiren bir anayasa…

Konuşma ve fikir beyan etme özgürlüğünün kısıtlanmadığı ve insanların düşündüğünü ifade ettiği için suçlu ilan edilmediği bir anayasa….

Dini inançlara uygun yaşama ve hukuklarının icra edildiği ve anayasal güvenceye alındığı bir anayasa…

Kürtçenin ikinci resmi dil olduğu ve diğer tüm dillerin güvence altına alındığı bir anayasa…

Devletin ve milletin kaynaklarının korunduğu, tarım arazilerinin katledilmediği ve peşkeş çekilmediği bir anayasa…

Sözde değil, özde demokratik olan, vatandaşları arasında ayrımcılık yapmayan, beyaz, gri ve siyah kategorisinde değerlendirmeyen bir anayasa şart… 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu, hiçbir insanın dini, dili ve ırkı üzerinden aşağılanmadığı ve ayrımcılığa tabi tutulmadığı bir anayasa…

Hayvan haklarının da güvence altına alındığı bir anayasa... 

Hukuk Devleti İlkesi yerine bunun daha üstünde ve ötesinde yer alan 'Hukukun Üstünlüğü İlkesi'nin ana kural haline getirildiği bir anayasa…