Reklam
Hekimlerin Bakış Açısıyla Urfa
Ahmet Bulut

Ahmet Bulut

  • Google Plus
  • Youtube
  • Instagram
  • LinkedIn
  • Xing
  • Flickr
  • Tumblr

Hekimlerin Bakış Açısıyla Urfa

01 Eylül 2019 - 21:02

Hekimlerin Bakış Açısıyla Urfa

Evliya Çelebi'nin cömertlik, misafirperverlik ve dostane insanlarıyla andığı Urfa... Harran, balıklıgöl, Göbeklitepe ile tarih kokan tarihin sıfır noktasında ve   turizmde büyük bir gelişmeye gebe olan, yedi peygambere ev sahipliği yapan Urfa'da hekimler neden mutsuz ve hekimlerimize karşı bu şiddet neden!!!

Sağlık sektörünün içinden biri olarak, Urfa'daki hekimlerimizin çalışma ve yaşam koşullarına baktığımızda çok zorlandıklarını  ve rahat olmadıklarını görmekteyim. Tabii bunun nedenlerini sorguladığımızda birçok neden görüyoruz. Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görevli Dr. Öğretim üyesi, Hüseyin ERİŞ tarafından yapılan araştırmada “Hekimlerin Şanlıurfa’daki çalışma ve yaşam koşulları hakkındaki görüşlerinde çarpıcı sonuçlara rastlandığını görmekteyiz.

Hızla artan nüfus, 500 bin civarındaki Suriyeli sığınmacıların Şanlıurfa’da ikamet etmeye başlaması Suriyeli sığınmacıların fazla olması sebebiyle yoğun olan iş yüklerinin daha da arttığını buna karşılık hekim sayısının yetersiz kalması ciddi bir nedendir. 

Türkiye geneli bir hekime düşen nüfus 522 iken, Şanlıurfa’daki verilere bakıldığında bir hekime düşen nüfus 1.242 Şanlıurfa’daki sağlık insan gücü sayısının Türkiye ortalamasının çok gerisinde kaldığı görüyoruz.

Şanlıurfa’daki Hekimlerin çalışma koşulları açısından en çok rahatsız oldukları konulara baktığımızda;

Şanlıurfa’ya atanan uzman veya pratisyen hekim, kendi mesleği ile alakalı olarak yeterince gelişim imkanı bulamadığını, bu alanda kariyer yapma fırsatının olmaması, uzman hekim ve yardımcı sağlık personelinin sayısının yetersiz olmasının, çalışmalarını zorlaştırdığı, İş yüklerinin yoğun olması ve hastalarla iletişim kurmada sorun yaşamaları, Suriyeli sığınmacıların fazla olması sebebiyle yoğun olan iş yüklerinin daha da arttığını ve enfeksiyona doğrudan maruz kaldıkların, hastane personelinin sıra beklemeden muayene olmak için yakınlarını getirmeleri, poliklinik çalışma düzenini bozduğunu, yakınlarına endikasyon dışı rapor istemeleri, güvenli çalışma ortamının bulunmaması gibi nedenlerin, hekimlerin çalışma koşullarını zorlaştırdığını belirtmişlerdir.

Ayrıca hekimlerin Şanlıurfa’daki yaşama koşulları hakkında görüşlerine bakıldığında. 

Şanlıurfa’daki sosyal imkanların yeterli olmaması, Sosyo ekonomik açıdan Şanlıurfa’nın gelişmişlik düzeyinin düşük olması, Şanlıurfa’daki coğrafi koşulların (yazın çok sıcak olması) burada yaşamayı zorlaştırması, Şanlıurfa’dan yurtiçi ve yurtdışı ulaşım imkanlarının (uçak, Hızlı tren) yeterli olmaması ve uçak biletlerinin çok pahalı olması, Ev kiraları çok yüksek olduğundan barınma problemi yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Hekimlere Şanlıurfa’da Çalışmak İstememelerinin Nedenler sorulduğunda ise sırasıyla,

Şanlıurfa’daki sosyal imkanların yetersiz olması, Şanlıurfa’daki mesleki gelişim-eğitim olanakları yeterli olmaması, Aldıkları ücretin çalışma koşullarına göre yetersiz olması nedeniyle Şanlıurfa’dan ayrılmak istediklerini belirtmişlerdir.

 Ayrıca araştırmada hekimlerin maalesef %74’ü hasta veya hasta yakınlarından sözlü tacize uğradıklarını, %29’u ise hasta veya hasta yakınlarından fiziki tacize uğradıklarını vurgulamışlardır.

Bu araştırmanın sonucuna baktığımızda, hekimlerin Urfa'da neden durmak istemediklerini daha net görmekteyiz. 

Bu nedenle;

Unutmayalım ki hastalandığımızda ilk başvurduklarımız hekimlerimizdir. Bize gösterecekleri ilginin bizim onlara karşı tavrımız olduğunu bilmeliyiz. Ben bu güne kadar hiç bir hekimin bana yardımcı olmak istemediğini görmedim. birey ve toplum olarak onlara yardımcı olmak, onları anlamamız  gerekiyor. Türkiye'de ve özelde Urfa'da sağlık çalışanlarına, hekimlerimize yönelik şiddete toplum olarak asla prim verilmemeli, hekimlere sahip çıkmalıyız. Toplum bu konuda bilinçlendirilmeli, eğitilmeli, sağlıkta şiddete karşı sıfır toleranslı olmalıyız. Hekimlerimize karşı şiddeti duymamak dileğiyle... hoşça kalın.

YORUMLAR

  • 0 Yorum