Reklam
Reklam
Anadilin Önemi
Bedir Şahin

Bedir Şahin

Anadilin Önemi

20 Şubat 2020 - 23:17

Bugün önemli bir gün. 21 şubat uluslar arası  anadil günü olarak kabul edilmekte ve kutlanmaktadır. Bu vesileyle anadilin önemini anlatan bir yazı kaleme almak benim için önemli ve değerli bir çalışma olacaktır.
     Anadil, insanın doğumundan itibaren öğrendiği, sosyal kimliğinin oluşmasında temel rol oynayan en önemli faktördür.
     Dil sadece bir iletişim aracı olarak görülmemelidir. Her dil, o dili  konuşan toplumun tarihini ve kültürünün taşıyıcısıdır. Kişi ne kadar çok dil bilirse o kadar ufku genişler. Ancak anadilin yeri ve önemi bambaşkadır. Kişi dünyayla ilk iletişimini kendi anadiliyle kurar. Dolayısıyla kişiliğini, kimliğini, benliğini ve zihinsel gelişiminin ayrılmaz bir parçası olma niteliğini taşır.
     Diller insanlığın ortak kültür mirasıdır. Birleşmiş Milletler Eğitim ve Kültür Örgütünün yayınlamış olduğu bir raporda dünyada yaklaşık olarak 6000 dil’in olduğu ancak yarısının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belirtilmiştir. 
     Demokrasinin gelişmediği, ulus- devlet fikriyle yönetilen ülkeler, sınırları içerisinde çok dilli eğitime karşı çıkarak tek dilli eğitim politikalarını zorunlu hale getirerek dil de ve sosyal hayatta asimilasyon politikalarıyla tek dilli eğitim politikalarını hayatın her alanında zorunlu hale getirmektedirler. Bir toplumu asimile etmenin en yegane yolu  o topluma dilini yasaklatmaktır. Bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaket dilini unutup dilinden uzaklaşmasıdır. Çünkü dilini unutan toplum tarihini unutur. Tarih toplumların hafızasıdır. Hafızasını kaybeden toplum kendini  tanıyamaz. Anadil toplumların kimliğidir.
     Bir dilin sürekli gelişebilmesi için eğitimde ve akademik hayatta kullanılması şarttır. Sokak ağzıyla hiçbir dil gelişemez ve varlığını sürdüremez. Ulus-devletlerin tek dilli politikaları sınırları içerisinde yaşayan bir çok dilin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Çok dilli eğitimi ülkelerin zenginliğini ortaya çıkarır. Çok dilli eğitimi ülkenin beka sorunu haline getirmek gerçek dışı bir anlayıştan gelir. Nitekim başta Avrupa ve Amerika olmak üzere dünyanın bir çok ülkesinde çok dilli eğitim yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.
     Toplumlar kendi dilini ve tarihini geliştirmek ve incelemek için kurumlar kurarak araştırma yaparlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu gibi önemli kurumları olan bir devlettir. Ancak kendi dilini ve tarihini geliştirip araştıran bir devlet , sınırları içerisinde 20-30 milyon nüfusa sahip Kürt vatandaşın anadilde eğitimini yasaklayarak tarihini yok ederek anti- demokratik bir uygulama ve büyük bir çelişki ile karşı karşıyadır.
     Türkiye maalesef tek dilli bir eğitim programı uygulanmaktadır. Ülke sınırları içerisinde yaşayan farklı halklar olmasına karşın Türkçeyi hayatın her yerinde egemen kılıp diğer yaşayan dilleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Çok dilli eğitim Türkiye gibi ulus zenginliği olan bir ülke için zaruri bir ihtiyaçtır. Kürtler özelinde konuyu ele alırsak, dünyada ki bütün  özgür halklar gibi Kürtler, kendi dillerini özgürce konuşabilme ve kendi anadillerinde eğitim görme hakkına sahip olmalıdırlar. Türkiye de ki bütün halklar eşit yurttaşlık kapsamında kendi anadillerinde eğitim hakkını anayasayla güvence altına alınmalıdır. 
     Yukarıda dediğimiz gibi dil, toplumların hafızasıdır. Dil, halkların kimliğidir. Başta tarih kokan kadim dil Kürtçe olmak üzere bütün dünyadaki dillerin anadil günü kutlu olsun. Temennimiz o dur ki dünyada yaşayan bütün dillerin hak ettiği değeri ve önemi görmesidir. Çok dilli bir eğitim düzeni insanlığın ortak mirasının zenginliğidir. Vesselam…

YORUMLAR

  • 1 Yorum