Reklam
Reklam
Cumhuriyetimiz Çok Yaşa
Bedir Şahin

Bedir Şahin

Cumhuriyetimiz Çok Yaşa

01 Kasım 2019 - 21:16

24 Temmuz 1923” te Lozan  Antlaşması imzalanmış yeni devletin bağımsızlığı kabul edilmiştir.  Yeni kurulan devletin rejiminin belirlenmesi gerekiyordu. Bu doğrultuda 29 Ekim 1923” te  cumhuriyet ilan edildi. Cumhuriyetin ilanı ile “ Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” Kuralı devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini almıştır.
                                                                      *
      Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte kamu düzeninin her alanında büyük reformlar yapılmıştır. Egemenliğin halka ait olması, seçme ve seçilme hakkının bir guruba veya bir sınıfa değil tamamen millete ait olması siyasi alanda, toplumsal eşitlik ilkesi ile  sosyal alanda, bütün vatandaşların kanun önünde eşit olması hukuk alanında, farklı düşüncelerin özgürce bir arada yaşayabilmeleri fikir alanında yapılan bazı reformlara örnek olarak verebiliriz.
                                                                     *
   
      Cumhuriyetin 96. Yıl dönümünü renkli kutlamaların yaşandığı haftayı geride bıraktık. Cumhuriyetin büyüsü herkesi sarmış olmalı ki gösteriş meraklısı ahalimiz yediden yetmişe herkes sosyal medya üzerinden cumhuriyetin ilan edilmesinin yıl dönümünü kutladı. 
                                                                    *
    Toplumun cumhuriyeti bu kadar benimsemesi tabi ki çok önemli. Ama daha da önemlisi yukarıda saydığımız ilkeleri benimsemek farklı düşüncelere saygı duymak ve farklı düşüncedeki insanlarla bir arada eşit ve özgür yaşayabilmek günümüz Türkiye toplumları için çok önemlidir. Halkın güvenebileceği ve hukuk üstünlüğünü temel alan bir adalet sisteminin benimsenmesi, “Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.” İlkesi doğrultusunda halkın iradesini, seçmiş ve seçilmişlere saygı duyulması ve halkın iradesini benimsemek, fırsat eşitliği yaratılarak sosyal devlet anlayışını benimsemek cumhuriyetin temel hedefleri arasında olmalıdır. 
                                                                 *
      Cumhuriyet yönetimini temel ilkeleri doğrultusunda kullanmak gerekir. Aksi taktirde cumhuriyet kılıf olmaktan öteye gitmez. Monarşik sistemde yapılan tüm kanunsuz uygulamalara karşı “ padişahımız çok yaşa” nidaları yükselirken, cumhuriyeti kılıf olarak kullanan yönetimlerde ise” cumhuriyetimiz çok yaşa” diye atılan nidalar arasında hiçbir fark yoktur. 
                                                              *
      Esas olan,  toplumun çağdaş uygarlıklar düzeyine çıkarılması, bireyin hak ve özgürlüklerinin korunması cumhuriyet ilkeleri doğrultusunda toplumdaki bütün kesimlerin siyasi tercihlerine saygı duyulması. Aksi taktirde cumhuriyet kılıfını bürünmüş monarşik kanunların hüküm sürdüğü bir ülkede  “ padişahımız çok yaşa” ile “ cumhuriyetimiz çok yaşa” arasında fark yoktur. 

YORUMLAR

  • 3 Yorum