Reklam
Reklam
İtaat 'siz Secde'ler
Dilek Demir

Dilek Demir

İtaat 'siz Secde'ler

25 Şubat 2021 - 18:47

  İslam’ın temel kavramlarından biri olan secde kavramını açıklamaya ne ilmim yeter nede ömrüm. Bu konudaki ayetler, hadisler, secde ile ilgili hükümleri belirlerken ayrıca bu minvalde yazılan kitaplar birçok bilgi içermektedir. Kavramlar üzerinden yapılan sessiz savaşların farkında olmaz isek en temel kavramlarımızın bile tahrif edilmiş manaları ile amel etmek zorunda kalırız. Kavramlar anlamları ile değerlidir. Kavramlar hayatı belirleyen hayata anlam kazandıran temel faktörlerdir. Kavramların olmadığı bir dünya olamaz. 
Hepimiz biliyoruz ki secde kavramı; fıkhi olarak namazdaki secde olarak ele alınsa da kuranı kerimin farklı yerlerin de itaat anlamında da kullanılır. Zaten itaatin olmadığı yerde secde bir başına eğilmekten ibaret kalır. Eğer büyük bir zata secde edebiliyor, huzurunda yerlere eğiliyor isek, demek ki en büyük itaat ‘’O Zata’’ karşı olmalıdır. İtaatten maksat secde, secdeden maksat da itaat olmalıdır. Bu iki anlamı bir arada taşıyan bir kavramın yarısını yaşayıp geri kalan yarısını da boş bırakamayız. Eğer secde ediyor isek itaatimizi gözden geçirelim. Eğer itaat ediyor isek nasıl secde etmeyelim.
Örneğin; namaz kılıp secde ettiğimiz halde, milli piyango oynayıp yasak olan emirler karşısında itaatsizlik yapamayız. Veya beş vakit namaza titizlik gösterdiğimiz halde, kazancımıza haram bulaştırma konusunda hassasiyeti terk edip Allaha karşı itaatsizlik yapamayız. Namazda secde edip banka sırasına koşup faiz kuyruğuna girip Allah’ın başka emirlerine itaatsizlik yapamayız. Yalan söyleme konusunda Allah’a itaatsizlik yapma hakkımız yoktur. Namaz da gözlerimizi secde yerinden ayırmayıp, namazdan sonra harama bakıp itaatsizlik yapma hakkımız yoktur. Örnekleri böyle çoğaltabiliriz tabi. Fakat secde yi itaatten ayırmakla secde kavramına zulmetmiş olup namazda secde etmemize rağmen yine de Allaha karşı itaatsiz bir toplum olmuş oluruz.
Yine aynı şekilde itaat boyutunu yükseltip secde den uzak durmaya da hakkımız yoktur. Örneğin, yalan dan uzak durarak güzel bir itaat ortaya koyup namaz kılmamak çelişkili bir durumdur. Harama bulaşmamanın korkusunu kaçırdığımız namaz vakitleri içinde yaşamalıyız. Faizden kaçarken namaza sığınmalıyız. Kumar oynamayı haram kabul ediyor isek. Namazsız lığı da aynı yerden bakmalıyız. İtaat edip secde etmiyor isek büyük bir çelişki içindeyiz demektir. Eğer secde ettiğimiz halde itaatimiz eksik ise biz bu vebalin altından kalkamayız.
 Son zamanlarda iyi insan profili namazsız fakat kumarı yok kötü ahlakı yok, dediğimiz insanlar olmuş ayrıca namaz kılıyor ama adam da her türlü kötülük var sözlerini çok duyar olduk. Kullandığımız bu kavramlar bizlere çok ciddi bir kargaşa içinde olduğumuzu gösteriyor. 
Allaha itaat eden her kul bir bütün olarak Allah’ın emirlerine karşı teslim olmalıydı. Namaz ayrı, faiz ayrı, helal ayrı, haram ayrı olmamalıydı. Kul hakkını gözetip Allah’ın hakkını unutursak Allah’ın hakkı nerde kalmış olur. Yada Allah’ın secde emrine karşı gösterdiğimiz titizliği kul hakkı konusunda göstermiyorsak, oturup ta bi düşünmemiz lazım. İyi insan toplumun razı olduğu fakat Allah’ın razı olmadığı insan olmamalı veya Allah’ın razı olduğu kul insanların ahlakından şikâyet ettiği insan olmamalı. Biz itaatimizi de secde lerimizi de sürekli canlı tutup gözden geçirmeliyiz. Aksi takdirde secde ettiğimizi zan edip itaatten mahrum kalır ve itaat ettiğimizi zan edip secde etmeyerek günahkâr oluruz.
Kulluk görevi başlı başına bir sorumluluk gerektirir. Allaha karşı en belirgin görevlerimizde aynı yerde durmalı net olan çizgileri aşmamalıyız. Müslüman denildiğinde akıllarda çizilen profil sadece namaz kılarak secde eden değil aynı zamanda İslam dininin ahlaki, ekonomi, siyasi, adalet ve kul hakları çerçevesinde bir bütünlüğe sahip olan kişi akla gelmelidir. Aksi takdirde iyi insan örneği artık çelişkili bir durum olarak toplumda güvensizliğe neden olacaktır. 
İyi insan profilini Kuran bizler için belirlemiştir. Kitabullah’ın bir çok ayetinde olduğu gibi Furkan süresinde yine açık ve net bir şekilde sınıflandırma yapılmıştır. Kuranı kerimde Rahmanın kulları diye bahs edilen bu gruptan olmak ayrıcalık oluşturtur. Bu ayetlere baktığımızda hayatın tamda içinden özelliklerle donatılmış iyi insan profilinden bahse edildiğini okuyoruz. Ayetleri olduğu gibi buraya ekleyerek devam etmek istiyorum.
63, Rahman’ın kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler. Ve kendini bilmez insanlar onlara laf attığında SELAM derler.(geçerler)
64, Gecelerini Rablerine secde ve kıyam durarak geçirirler.
65, Ve şöyle derler: Rabbimiz cehennem ateşini üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır.
66, Orası cidden ne kötü bir yerleşme ve ikamet yeridir.
67, (o kullar) harcadıklarında ne israf nede cimrilik ederler: ikisi arasında bir yol tutarlar.
68, Yine onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı(nın cezasını) bulur.
69, Kıyamet günü azabı kat kat arttırılır ve onda (azapta) alçaltılmış olarak devamlı kalır.
70, Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunan başkadır; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir.
71, Kim tövbe dip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allaha döner.
72, ( o kullar) yalan yere şahitlik etmezler, boş sözlerle karşılaştıklarında vakar ile geçip giderler.
73, Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise, onlara karşı sağır ve kör davranmazlar.
74, ( ve o kullar) : Rabbimiz! Bize gönlümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl! derler.
75, işte onlara, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamı verilecek, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır.
76, Orada ebedi kalacaklardır. Orası ne güzel bir yerleşme ve ikamet yeridir. ( Furkan süresinden bir kesit)
Okuduğumuz ayetler, itaatin, secdenin, iyi insan olmanın bir profilde toplanabileceğini göstermiş, hatta toplumsal yankısından bahs etmiş toplumsal refah için bir bütün olarak itaat halinde olmamız gerektiğini vurgulamaktadır. İnsanı ayrı Müslümanı ayrı ele almamış, Allah’ın emirlerine teslim olup itaatin gereğini yerine getiren insana Müslüman özelliğini vermiştir. Toplum olarak hem toplumu biz oluşturuyoruz hem de toplumu oluşturan insanlar olarak birbirimize kullandığımız kavramlarla ilişkilerimizi şekillendiriyoruz. Secde edip itaatten uzak durmayı birbirimize normal göstermemeliyiz. İyi insan olmaya çalışarak Allaha itaatten uzak kalma hakkımız yoktur. Yâda Müslüman olup ahlaki değerlerden uzak kalma gibi bir lüksümüzde yoktur. Bir bütün halinde kavramları hayatımıza yerleştirmeli ve altını en iyi şekilde doldurmalıyız. Zira Furkan süresindeki ayetler birey ve toplum olarak Rahmanın kulu olmaya layık olabilmek için bir takım özellikleri taşımamız gerektiğini bizlere öğretiyor. Toplumun iyi insan, kötü insan tanımından ziyade; Allah’ın ayetleri bizlere sonucun cennete götüreceği yolu net bir şekilde ve güncel örneklerle öğretiyor. Birçok mealden bakılıp bu ayetleri defalarca okuyup hayatımızda yerleştirmeliyiz. Aksi takdirde secde ettiğimiz Allaha itaatsizlik etmiş oluruz Allah muhafaza. 
 Furkan süresindeki o özel sınıfa dahil olanlardan olmayı dilerim, itaatimiz secde, secdelerimiz de itaat şuuru içinde olsun inşallah. Allah’ın emirlerine teslim olanlardan olmak dileğiyle. RAHMAN’A emanet olunuz.        
      secde'kar

YORUMLAR

 • 4 Yorum
 • Furkan TOPRAK
  1 ay önce
  Selam Aleyküm ve Rahmetullah ve bereketuhu hayırlı günler güzle bir yazı ...
 • Furkan
  1 ay önce
  Hz.Allah, bizden kendisine kulluk,itaat; mahlûkatına da merhamet,adalet,şevkat ile güzel ameller yapmamızı ister, iyi mümin iyi insandır iyi insan olmayanın iyi mümin olması eksik ve yanlış bir anlayıştır Allah cc,iman ve salih amelli beraber kullanır iman secde yi itaati temsil ediyorsa,salih amel insana ve insanlığa iyilik güzellik,hayırlı faydalı olmayı gerektirir ...Vesselam...
 • Rahime keskiner
  1 ay önce
  Selamın aleyküm itaati ve secdenin birbirinden ayılmaması gerektiğiniçok güzel bi şekilde ifade etmişsiniz. Teşekürler
 • Dilek Demir
  1 ay önce
  Ömürleri den bir pay ayırarak okuyan herkese teşekkürü bir borç bilirim.