Reklam
Reklam
''Kirli çağın AZİZ temizlikçileri''
Dilek Demir

Dilek Demir

''Kirli çağın AZİZ temizlikçileri''

16 Haziran 2021 - 23:18

Bir hayat yaşıyor isek ve bu hayatın içinde türlü türlü sorumluluklarımız var ise,  bizlere bu hayatı veren Allah’ın bizim hangi çağda olmamızı dilemesi bence imtihanın en can alıcı noktasıdır.
Bana göre en cahil insan içinde bulunduğu çağı tanımlayamayan insandır.
 Nerde yaşıyoruz, neler dönüyor etrafımızda, payımıza düşen nedir, elimizden ne geliyor gibi soruların sorulmadığı hayatlar içerisinde  maalesef ki çağın düşmanları başarılı oluyorlar.
 Birimizin çağı tanımak  adına yüzde yüz bir tanımı mümkün olmasa da, her birimize düşen yüzdelik paylardan nasibimizi almalıyız. Her birimiz başka bir açıdan tanımlamalıyız içinde bulunduğumuz çağı, yaşadığımız evden, aileden toplumdan sorumlu olduğumuz gibi içinde bulunduğumuz ve içinde yaşadığımız  çağ dan da sorumluyuz. 
Kirli bir çağ da yız dostlar; bilgiler kirli, kavramlar kirli, değerler kirli, hassasiyetler kirli, insana ait duygu ve düşünceler kirli, aile kirli, toplum kirli, birey kirli, her bir yanımıza çağın kiri bulaşmış.
 Bir tarafımızı temizlemeye çalışırken başka bir yanımız kirleniyor. 
Temiz bir bakış açısı yakalayalım derken durduğumuz yerin kirli olduğunu fark ediyoruz.
 Temiz ve salih  bir amel işleyelim derken birde bakıyoruz ki amel etmek istediğimiz bilgi kirli. 
Saf, temiz duygularla yola çıkıyoruz,  birde bakıyoruz ki temiz duygular beslediğimiz muhatap kirli.
Helal ve temiz bir para kazanma telaşına giriyoruz, birde bakıyoruz ki helal para ile aldığımız ürün kirli.
Evimiz temiz, elbisemiz temiz deyip mutlu oluyoruz ama dışarı çıkınca bakıyoruz ki toplum kirli, çağ kirli, zaman kirli, dünya kirli, hatta aldığımız nefes kirli.
Bu örnekleri çoğaltarak moral bozma niyetinde değilim, zira herkes daha fazlasının farkında eminim.

Ben bu kirli çağın AZİZ temizlikçilerinden bahs etmek istiyorum.
 Malum, bunca kire rağmen temiz titiz insanlar halen var yeryüzün de ELHAMDULİLLAH. 
Kimisi de içinde bulunduğu kirli çağa göz yumup kendini salıvermiştir. Kirin pasağın içinde yaşamaya göz yummuş kendisi ile beraber sorumlu olduklarını da çağın bu kiri içinde öylece bırakıvermiştir. Çağı tanımlamayı bırakalım da hangi çağda olduğunu bilmeden bu dünyadan göç etmek için gününün tamamlanmasını bekliyor kendi kirli dünyasında. Sorsan o da yaşıyordur bu çağda! 
Birde çağı kirletenler vardır. Allah’ın insanlığa hazırlayıp sunduğu geçici dünya hayatını yaşanılmaz kılmak ve imtihan gereği geldiğimiz dünya da yaşamayı daha da zorlaştıranlar vardır.
Belki uluslararası güçler, ya da en zengin Yahudi aileler veya gücü elinde tutan işgalci emperyalistler, devlet olarak başlayıp terör olarak sonuçlanan idareciler vs. 
Bunlar büyük kirler tabi, birde başucumuzda evimizde, aşımızda, sevgimizde, saygımızda çağı kirletenler var.
 Çocuğunu beş dakika bile yanına emanet bırakamayacağın kadar kirli insanlar, komşular, akrabalar ve hatta aileden olanlar var.
  Bir çay içimi kadar muhabbetine tahammül edemediğimiz ağızları bozuk olduğu yetmezmiş gibi kokuşmuş yüreklerinden dışarıya akseden kirli düşünceler, kirli davranışları olanlar var. 
Daha fazla örnekle moral bozmak niyetinde değilim. Söyleyecek sözüm çok olsa da!  Zira daha fazlasını bildiğinizi bilirim. 
Dediğim gibi ben bunca kirin içinde ki AZİZ temizlikçilerden bahs etmek istiyorum. Aziz Kuran da bu anlamda bizler için net ifadeler  bulunuyor.
‘’ İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.  ( Al-i İmran süresi 104. )
Saydığım ve hatta sayamadığım bunca kirin içinde Allah’ın toplumun yararına ve salahiyeti için bir grup insan dan bahs etmesi şaşılmayacak şey olamaz. Bir grup bu işi başarmak için yeterli. Ve kir ne kadar çok olursa olsun bir grup üstesinden gelebilir her çağın kirlerinden.
 Öyle falan grup, yok efendim filan grup biz bu bahs edilen grubuz demesin, çünkü içinizden diyor yani insanlık ailesinden bir grup. Bu ayet bana hep rengârenk bir grubu hatırlatır. Dünya üzerinde kanı, canı, rengi, fikri, zikri, okuduğu, yediği, içtiği her şeyi ile aynı olan bir grup değil bütün özellikleri ile farklı da olsa aynı amaca hizmet eden bir grup. Bir ferdi Amerika’da başka biri Endonezya’ da, biri Irak’ ta öteki Türkiye’de olabilir önemli olan bu göreve hak kazananlardan olmak. Şucu bucu kavramlarını ayaklar altına alan bir ayet bu ayet. Evrensel bir kitabın ifadeleri de evrenseldir. Salt bir hizip, bir dernek, bir vakıf veya bir cemaati kastetmediğine inanıyorum.

 Ümmet ailesi içinde bu özelliklere sahip olan AZİZ insanlar bu çağın en kıymetli insanlarıdır.

Kirli çağı temiz tutmak ve temizlemek adına iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya çalışmak çabaların en AZİZ' i dir.
İnsanların gönüllerini temizlemek, çocuklar için güvenli ortam  sağlamak, sevgiye saygıya en değerli konumu biçmek, insanlık ailesini her türlü kirden korumak için ümmet adına çalışan bu insanlar yüreğimde en AZİZ misafirlerdir. Dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar. Hangi dilde konuşurlarsa konuşsunlar. Hangi renk ve ırk tan olurlarsa olsunlar.
 Belki de bu kirli çağda halen temiz olan bir taraflarımız var ise bu  AZİZ insanların sayesinde olduğunu unutuyoruz.

Bu AZİZ temizlikçiler zalimlerin planlarını alt üst eden, zalimlerin büyük görsel hedefleri uğruna dizdikleri domino taşlarının  bozan görevli  gibiler. Birileri toplumu fesada uğratmak için uzun vadeli taş dizer, plan yapar büyük görseli görmek ve hedefe kavuşmak için  ama bir temizlik darbesi ile bu domino taşları yerle bir olur ve zalimlerin planı başa sarar. Nasıl mı?
Mesela; Bir eğitimcinin düşüncelerine kir bulaştığını düşünelim, ve bu eğitimcinin kendisi ile beraber yüzlerce öğrenciye bu kiri bulaştıracağını görmezden gelmeyelim. Bu eğitimci üzerinden çağı ve bilgiyi kirletenlerin hedefine varacağı malumumuzdur. Ama eğer bu  AZİZ temizlikçi  gruptan olan ümmetin bir ferdi usulünce iyiliği emredip kötülükten nehy ederek, elindeki imkânlar çerçevesinde bir eğitimci ile yüzlerce öğreniciyi çağın bilgi kirinde kurtarabilir.  Bir eğitimci bir nesil demek, bir nesil de gelecek demektir. Küçük görmemek gerek.
Ve bu anlamda dizilen domino taşlarını yıkıp emek veren zalimin planını alt eder.
 Yada komşusu her türlü fenalığa bulaşmış,  bu çağın AZİZ insanı bir komşu ile bir aile bir aile ile birçok birey bu bireylerle de bir toplumun fesada uğrayacağını bilir. Aileden başlayıp toplumu fesada uğratmaya çalışanların dizdiği domino taşları ile yapılan planı bu AZİZ kardeşimiz usulünce iyiliği emredip kötülüğü nehy ederek alt eder. Bir aile birçok birey bu bireyler de toplumu temsil eder. Küçük görmemek gerek.
 Zalim planı için başa dönmek zorunda kalır.
Yada alışveriş te hassas terazinin yanlış kurulduğunu gören ümmetin AZİZ ferdi görmezden gelmeyerek usulünce iyiliği emredip kötülükten nehy edince zalimlerin alışverişe bulaştırmak istedikleri kiri engellemiş olur. Zira bir terazi alım satım da bir dükkân, bir market, bir fabrika, bir şirket demektir. Küçük görmemek lazım. 
Zalimi yine yıkılan domino taşları ile baş başa bırakmış olur.
Bir hukukçu, bir ekonomist, bir akademisyen, bir aydın, bir anne, bir baba, bir yazar ve bir okur için de aynı şeyler geçerlidir.
 İyiliği em etmek ve kötülüğü nehyetmek anlamında bazen bir tebliğ de bulunmak, bazen bir kitap hediye etmek, bazen muhatabın derdini dinlemek, bazen bir konuyu usülünce tartışmak ve bazen de bir tabak yemek veya ufak bir hediye ile muhatabımızı çağın kirinden korumak için AZİZ bir çaba içinde olabiliriz. 
Bu anlamda örnek öylesi ye çoğaltılabilir ki değerli dostlar.
 Önemli olan bu AZİZ temizlikçilerden olabilmek. 
Usulünce iyiliği emredip kötülükten nehy edilen her ortam felaha kavuşur. Önemli olan bu AZİZ gruba dahil olup olamamak. Eğer çağın kirlerinden şikâyetçi isek, dönüp te kendimize çağı temizlemek adına ne yaptığımızı sormamız gerek. Oturduğumuz, konuştuğumuz, okuduğumuz, yazdığımız her şeyde bu AZİZ çaba içerisinde olmalıyız. Zira bilmeliyiz ki zalim domino taşlarını sürekli olarak yeni planlar la dizmeye başlıyor.  Çağa bulaşmış hiçbir kiri küçük görmeden temizlik çi olduğumuzu unutmamalıyız. Hem hepimiz çok iyi biliriz ki;  kir az iken, küçük iken temizlemek daha kolay olur. 
Büyümeden temizlenmesi gereken kirlerimiz var üstü örtülmemeli, ailemizde, mahallemizde, ilişkilerimizde ve önemlisi benliklerimizde… 
Kirli bir çağda temiz kalma çabası içinde olmalıyız…
 Ve elimizden geldiğince çağı temiz tutma çabası içinde olmalıyız…
Hiç değilse içinde bulunduğumuz kendi dünyamızı temiz tutalım dostlar. Aile ve birey toplumu fesada uğratmak için üzerinde tehlikeli planlar yapılan önemli kavramlardan önde gelenlerdir. Herkes kendi çağının kendi dünyasının AZİZ temizlikçisi olmak zorunda…
 Hiç değilse zalimin planını alt etme de yarışalım. Onlar dizsin biz bozalım. İnanın bu AZİZ bir görevdir. İnanın bu AZİZ bir çabadır. Ve inanın ümmet içinde bu AZİZ bir gruba dahil olmanın belki de en kolay yoludur.
 Şöyle buyuruyor Allah Resulü ( S A V ) ;  Bir kötülük ile karşılaştığınızda onu ya elinizle düzeltin yada dilinizle, hiç olmazsa kalbinizle buğz edin. Bu sonuncusu imanın en zayıf noktasıdır. ( Buhari )
Tamamen kayıtsız kalamayız dostlar. İmanın en zayıf noktasında bile bize bir duruş bir tavır tavsiye edilmiş hiç değil se buğz edelim. Benimseme hakkımız hiç yok çağın kirlerini.
 Bize düşen AZİZ bir çaba içinde olan gruba dahil olma umudu ile sürekli bir temizlik anlayışına sahip olmak.
Bize düşen çağın kirli olduğunu hem nefsimizde hem ailemizde hem toplumumuzda diri tutmak ve bu kirlere teslim olmamak. Bize düşen zalimlerin planını bozmak için çaba göstermek.
Rabbim bu kirli çağda yaşamamız gereği bizleri temiz kılsın, temizlenenlerden kılsın ve temizleyenlerden kılsın.
Ve…
 Kirli çağın AZİZ temizlikçilerine selam olsun…

Secde ’kar

YORUMLAR

 • 6 Yorum
 • Sevim kaya
  1 ay önce
  Amin yüreğine sağlık bacim
 • emine yıldız
  1 ay önce
  Çok güzel bir yazı olmuş her zaman ki gibi abla bu güzel hatirlatmalar için teşekkürler
 • Zeynep tiken
  1 ay önce
  Allah razı olsun helal sana sevgili dilek kardeşim ihtiyaçımız var aydınlatmağa iyiki varsın
 • A.Erkan Furkan
  1 ay önce
  Selam olsun iyilik icin,ıslah icin,ictimai huzur ve saadet icin cehd edenlere...
 • Dilek Demir
  1 ay önce
  Ömürlerinden bir pay ayırarak okuyan herkese teşekkürü bir borç bilirim.
 • Ayfer Güzel
  1 ay önce
  Yüreğine kalemine sağlık bacım