Reklam
Reklam
Dilek Demir

Dilek Demir

Yakarış

15 Mayıs 2021 - 23:42

Hamd, sena,  övgü, zatının azizliğine yakışandır.

İfade etmekten aciz dilimin dönmediği ve senin zatının layık olduğu, kulundan duymak istediğin ve kulunun ifade etmesine müsaade ettiğin bütün övgüler sanadır ey Allah’ım.

Hamdimle sen yücelmezsin, övgümle sen övülmüş olmazsın biliyorum.  Yerde ve gökte yarattığın her şey seni övmektedir. Seni övmeye layık kıl bizi.

 Onu övmek ve Ona hamd etmekle bana acziyetimi, Ona el açmakla bana haddimi, kul olduğumu unutmamak için beni kendisine boyun eğdiren Rabbimin şanı ne yücedir.

Sana yönelmekle ben bedbaht olmadım diyen Hz. Zekeriya örnektir bize. ( Meryem süresi 4 )

Balığın karnından sana yönelmekle kurtuluş bulan Hz. yunus örnektir bize. ( Enbiya süresi 87 )

Kuyudayken Hz. Yusuf, yükünü yüklenirken Hz. Meryem, imtihanlarla boğuşurken Hz. Eyyüp, azgın kavimle mücadele ederken Hz. Lut, ateşe atılırken Hz. İbrahim örnektir bize.

De ki: ‘’ duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin! ( Furkan 77) ayeti yönlendiriyor bizi senin kapına.

Utancın eşiğinden sesleniyorum, yüzüm kızarmasa da huzurunda,

 Çaresizliğin eşiğindeyim yuvarlanmasam da uçurumlarda,

Tek bildiğim el açmak sana, verilmeye layık olmasam da,


Senden istiyorum ama kimim ki karşında ben olayım, sen ki beni yoktan var ettin, yaşamama müsaade ettin, var kıldın varlık âlemin de beni. 

 Senden başka kim verebilir ki istediklerimi hiçbir karşılık beklemeden. 

Senden başka kimse benden isteyin dememiş ki insanlığa zaten.

Senin büyüklüğün karşısında gizlenmez acziyetler,

Sen vermezsen alınamaz senden, istenenler, beklenenler,

Sen aziz olduğun için biz daha da acizleşiyoruz, büyük zatının karşısında küçük isteklerimizi sen küçük görme Allah’ım.

 Aczi yettir aziz olandan dilenen isteyen yönelen. Acziyetimiz olmasaydı seni bilmeyecek ve sana yönelmeyecektik belki de! Bizi sana karşı kul olarak aciz kıldığın için sana hamd olsun.


Keşke ellerim sana açılmaktan başka  bir şeylere de  yarasaydı Filistin’de yanan şu kutsal yangın sürecinde.

Keşke taş tutsaydı ellerim işgalcilere, yüreğim taşlaşmasaydı yeryüzünde işlenen  zulümlere, ayaklarım bir işe yarasaydı, el açmaktan başka yapacak bir şeyler olsaydı, fiili duam yerini bulsaydı, sözlü dualarım yüreğime su serperdi o zaman. 

Her konuda sana el açmak şereftir, onurdur bizler için. Ama konu kardeşlik olunca utançtır bu konuda hiçbir şey yapmadan sadece sana el açmak.

 Utansak ta gidecek yerimiz yok Allah’ım. 

Kardeşlik adına yapılabilecek hiçbir şey yok şimdi içinde bulunduğumuz şartlarda, sahi kim koydu bu şartları kardeşler arasına, sınırları kim belirledi, neden ancak müminler kardeştir ayetinin yeryüzündeki yankısı sınırlarda durduruldu.

 Allah’ım zillettir bize ki kardeşlerimiz yardıma ihtiyacımız var derken evimizde oturmak zorunda bırakıldık. Çocuklar ölürken alınlarından bile öpemedik. Annelerin yanan yüreğine dua serpemedik. Genç civanlarımız şehadetle nikâhlanırken bir düğün Fatiha’sı okuyamadık.


 Bu nasıl zillettir Allah'ım.

Erkeklerimiz savaşacak güçlerine rağmen evlerde kadınlar gibi oturtuluyor.

Kadınlarımız İslam için yapabilecekleri her fedakârlığa rağmen evde çocuklar gibi ağlıyor.

Çocuklarımız zafer şarkılarını ezberleyip bizlere coşku olmaları gerekiyorken hissizleştirilip robotlaştırılıyor evlerdeki teknolojilerle. Bu nasıl zillet ki yıkanmakla geçmez benliklerimizde.


Allah’ım sana el açmamızı bizden istemeseydin bizlere Es semii isminle karşılık vermeseydin biz bu zilleti kime anlatabilirdik, kim kurtarır bizi bu zilletten senden başka. 


Uzak diyarlardan gelen kan kokularıdır şimdi kardeşlik.

 Ölümün sessizliği bozuldu sesli ölüyor insanlık, .

Ve bizler izliyor, duyuyor ve oturduğumuz yerde ölüyoruz yaşarken. 

Ah yüreği kardeşinin acısıyla ölen insanlık, sahi buna yaşamak denir mi artık.


Ey rabbimiz senden seferle mükellef olduğumuz bu yoldan zaferle nasiplenmekle hedefe varmayı diliyoruz.

Rabbimiz sana açılan ellerin dualarını kabul etmeni ve ellerimize güç kuvvet vermeni diliyoruz.

Ayaklarımıza Kudüs gücü gelsin diyor ya şair, sahi Kudüs’ün gücü gelse de ayaklarımıza her adımda direniş sergilesek küffara. Mazlum insanların öldürüldüğü bütün uzak diyarlara yürüse ayaklarımız.


Rabbimiz sana dua etmekle bedbaht olunmaz, Sen duaları karşılıksız bırakarak ümmeti ümitsizliğe düşürme lütfen.


 Zalim zulmünde ısrar ettikçe bizde duamızda ısrarcı olmalıyız elimizden başka bir şey gelmiyorsa.


Kendi çocuklarımızın başını okşadıkça zülüm ülkelerinde korkan, ürken çocukları senin şefkat ellerine bırakıyoruz.

 Ailemize sofralar kurarken şehitleri senin rızıklandırdığını biliyoruz. 

Uzaklardan kardeşlerimize içimiz acırken onların teslimiyetinden kendimize pay çıkarıyoruz.

 Sen ne yücesin Rabbim; zulüm altındaki kardeşlerimiz senin zatından, isimlerinden ve yüceliğinden en güzel şekilde nasipleniyor. Bizleri de isimlerinin tecellilerinden nasipsiz bırakma Allah’ım.


Eğer sadece sana zulmü kaldır zalimleri yok et dersek Hz. Musa nın kavminin dediği gibi sen ve Rabbin gidin orada savaşın biz sonra geliriz diyen yoldan çıkmış kavim  gibi demiş oluruz.

Rabbimiz bizleri sapıtmışların yolundan berii kıl.

 Başta İsrail olmak üzere bütün işgalci zihniyetleri bizim ellerimizle yok et.

 Kahhar isminin tecellileri olmayı İslam ümmetine nasip eyle.

 Sana kendi isteklerimizi sıralama gafletinden biraz uzaklaştırarak İslam ümmeti ve yeryüzündeki bütün mazlumlar için el açmayı onlar için ferahlığı senden dilemeyi ve ellerimizle buna işçilik etmeyi bizlere nasip et.

Zalimlere karşı mazlumları bizlerle destekle, mazlumları yalnız bırakma, bizi yine bizlerle felaha kavuştur zira zalimden bize yardım gelmez. 

Bizi vücudun azaları kılan sensin Allah’ım. Biliyorsun bütün vücut ölüyor bir kardeşimiz ölünce bizi kardeşlerimizden gafil kılma. 

Sana yönelimlerimiz çaresizlik değildir. 

Sana yönelişimiz kutsal direnişin bir koludur.

Sana dua etmekle biz bedbaht olmayacağız. Dualarımız kardeşlerimize şifa oluyor, teslimiyet oluyor, sabır oluyor, şükür oluyor elhamdülillah.

 Biz sadece daha fazlasını yapmak istiyoruz diyedir bu acımız. Bizi dua ve direniş çizgisinde dengeli kıl Allah’ım.

 Direnişte bulunmayıp dua etmeyi eksiklik gibi değil şimdilik görevimizi yerine bu şekilde getirmek olarak kabul et.

Rabbimiz,  kardeşliğin arasına örülmüş bütün sınırları ortadan kaldıracak bir ümmet gücü bizlere nasip et.

Ellerimizi birbirine huzurunda kavuşturduğumuz gibi ellerimizi kardeşlerimize de kavuştur.

Duaya kalkmayı bilmeyen eller, kardeşine sahip çıkamaz bunu biliyoruz. 


Bu süreçte üzerimize düşen tavır, tutum ne ise bizlere onu sahiplenmeyi nasip et. Ahirette kardeşlerimizin yüzüne bakabilecek şekilde tavır içinde olmayı bizlerden mahrum etme.


Çaresizliği bize sevdirme. 

İçinde bulunduğumuz ortamı bize çaresizlik olarak kabullendirme. 

Her çağda, her şartta ve her ortamda yapılacak bir şeyler vardır sen bizleri çaresizlik zilletinden kurtar.

 Bizlere seninle güçlenme lütfu ve ikramını bahşet.

 Üzerimize düşeni yapmayı ellerimize ve ayaklarımıza nasip eyle.

 Kardeşlerimiz senin yolunda ölüyor ama İslam ümmetinde kardeşliğin ölmesine müsaade etme ya Rabbi. 

Sana yönelmenin verdiği bilinçle bizleri çareye kavuştur. Çaresiz değiliz çünkü, ‘’Sen varsın’’.

Senin varlığın bize haddimizi bildirdiği gibi Sen  bizlere görevimizi de bildir ya Rabbi.

Her durumda şartlarımıza esir olma zilletinden bizleri kurtar.

Sınır tanımaz kardeşlik duygularının arasına örülen sınırları kardeşlik duyguları ile yıkmayı ve aşmayı İslam ümmetine nasip et. 

Ölenler de, kalanlar da,  ağlayanlar da, sabredenler de, dua edenler de, kınamakla yetinmeyip büyük adımlar atanlar da ümmetin bir parçasıdır.


Peygamber as.ın buyurduğu bir hadis te.

 Bir kötülükle karşılaşınca onu elinizle düzeltin. Gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin. Buna da gücünüz yetmezse kalben buğz edin ki bu imanın en zayıfıdır buyuruyor. ( buhari,müslim)


Aziz İslam’ın temsilcileri olmayı ve senin en sevdiğin ve razı olacağın duruşa sahip olmayı bizlere nasip et. Razı olacağın tavrı bizlere göster ve görev olarak uygulamayı İslam ümmetine nasip eyle

 Sen bizlere izzetli bir duruş sergileme bilinci ver  Allah’ım.  Zira İzzet sadece senden dir.


Secde ’kar

YORUMLAR

  • 8 Yorum