Reklam
Reklam
Yüce Allah'a Yakınlık: Dua 3
Erkan Furkan

Erkan Furkan

Yüce Allah'a Yakınlık: Dua 3

16 Haziran 2022 - 15:38

Dua Yüce Allah’a teslimiyetin en samimi ifadelerindendir. İnsan duayla her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan Allah´a O´nu sevdiğini, saygıdeğer bulduğunu, O´nun nimetlerine şükrettiğini ve O´nun sonsuz rahmetinden istediğini duayla ortaya koyar.
Dua , herhangi bir zaman ve herhangi bir mekân sınırı olmadan Yüce Allah'a  en güzel şekilde kulluk etmektir. Yüce Allah’ın sonsuz rahmet tecellisi olduğunu en iyi kavrayabileceğimiz ibadettir. Çünkü dua hayat boyu bir an bile kesilmeden devam eden çok özel bir ibadettir. 
Namaz, (güneş doğarken ve batarken güneşe tapanlara benzememek için o zamanlarda namaz kılınmaz) oruç(bayram günleri müminlerin toplu sevinç, coşku, birbirilerine ikram günleridir ve bayram günlerinde oruç tutulmaz) gibi ibadetlerde bile bazen ibadetlerin yapılmadığı, ara verildiği durumlar söz konusuyken dua kesintisiz bir ibadet, rahmet, iyilik ve ikramdır.
 Kulun Rabbiyle yakınlaşması, hasbıhali, muhabbeti ve buluşmasıdır. Kulun yaratanı karşısında aczinin ve şükrünün ifadesidir. İnsanın, Hz. İbrahim örneğinde olduğu gibi dünya ve ahretti için Rabbi´nden iyilik istemesi; anasına, babasına, çocuklarına ve mümin kardeşlerine mağfiret dilemesidir. Samimiyetle yapılan dua insanı güzel eylemlere sevk eder, bencillikten ve kendini beğenmeden alı kor. Kötü düşüncelerin, duyguların kalbe yerleşmesini önler. Kötülüklerden uzaklaştırır.  Dua insanın güç yettiğince çabasıdır, çabasız dilencilik değil.
  Dua kulun kendi acizliğini ve haddini bilip Allah´a sığınmasıdır. Allah´ın yüceliğini, O´nun her şeye kadir ve hâkim olduğunu, kendisinin ise O´nun desteği olmadan hiçbir şey yapamayacağını, Yüce Allah’a her an, her nefes (nefes almak ayrı nimet, nefes verebilmek ayrı nimettir. Covit19 ve entübe olup solunum cihazlarına bağlanma zorunluğu bunu bize acı tecrübeler ve çok sayıda yakınımızı, insanı kaybetmekle gösterdi)  muhtaç ve güçsüz olduğunu itiraf etmesidir.
  Her işte usul ve üslup önemli olduğu gibi duada da iyi bir usul ve üslup takip edilmelidir.
 Dua diğer tüm ibadetlerde olduğu gibi sadece Allahu Teâla’ya kulluk için yapıldığından bir tevhid eylemidir. Başlı başına bir tevhid eylemi ve ifadesi olan dua, maalesef bir takım Kur’an dışı, sahih sünnet dışı şartlara bağlanarak tevhid merkezli bir eylemden, şirk merkezli bir eyleme dönüştürülebilmektedir. Öncelikle ve önemle dikkat etmemiz ve sakınmamız gereken husus budur.
Kâinat ve içindeki her şeyi hikmetle hassas bir ölçü ve dengeyle yaratan Yüce Allah, yarattığı her şeyi fiziksel, kimyasal, biyolojik veya sosyal yasalarla(Adetullah / Sünnetullahla) idame ettirmektedir. 
Adetullah veya Sünnetullah dediğimiz kâinatın ve tüm varlıkların işleyiş yasalarına uymadan, tevekkülle gereği yapılmadan, sorumluluklarımızı yerine getirmeden sadece dille ve samimiyetsiz yapılacak dualar elbette karşılığını bulmayacaktır.
Dua özel ve özlü bir ibadettir hatta ibadetin zirvesidir. Yüce  Allah ile kurulan iletişimde geleneksel ve modern putlar/aracılar sayesinde duaların kabul olacağı zannına/vehmine kapılarak, yardım talep edilen bilumum şefaatçiler aradan çıkartılmalıdır. Yüce Allah ile iletişimi dolaylı değil direk kurmalıyız. Namazlarımızda her gün en az 17/40 defa tekrarladığımız “sadece sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz.” (1/Fatiha: 4) Ayetinde ifade edildiği gibi  isteğimizi Yüce Allah’a  aracısız ve doğrudan ulaştırmalıyız. 
“İnsana şah damarından(can özünden,ruhundan) daha yakın olan Allah” (50/Kaf: 16) ile aramıza aracılar koyarak insana canlılık vererek yaşamasını sağlayan özü, bedenimize hayat sağlayan ruhumuzu öldürmemeli, şah damarımızı kopartmamalıyız. 
Her anı ve her mekanı dua için fırsat ve ganimet bilerek en güzel şekilde değerlendirmeliyiz. Çünkü Yüce Allah her an bizimle bize yakın  bize şahit ,bizden iyi şeyler ister ve bekler.
Her nerede olursanız olun, O sonsuz ilim ve kudretiyle tek rab ve ilâh olarak her an ve her yerde sizinle beraberdir. Unutmayın; Allah, yaptığınız her şeyi görmektedir ve ona göre karşılığını mutlaka verecektir. Hadid 4
Allah’ın, göklerde ve yerde olan her şeyden haberdar olduğunu bilmez misin ? Ve yine bilmez misin ki, ne zaman üç kişi aralarında gizlice fısıldaşsalar, dördüncüleri mutlaka Allah’tır; beş kişi olsalar, altıncıları yine O’dur; bundan daha az veya daha çok da olsalar, her yerde ve her zaman Allah onlarla beraberdir. Böylece Allah, onların bütün yaptıklarını kayda geçmektedir. Sonra da, Hesap Günü gelip çatınca yaptıkları her şeyi onlara bildirecek ve hak ettikleri karşılığı onlara tam olarak verecektir. Hiç kuşkusuz Allah, her şeyi tam olarak bilmektedir. Mücadele 7.

Duada ‘’Beşîr ve mübeşşir (müjdeleyici, müjde veren), nezir ve münzir (uyarıcı) Kur’an-ı Kerim’in ve  bütün peygamberlerin ortak vasfı’’olan müjde ile uyarı  halinde ümit, sevinç, dikkat ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeliyiz.

Duada gönüllülük, samimiyet, muhteva şüphesiz ki çok önemli ve gerekli olmakla birlikte Yüce Allah’tan talep etmenin bir takım adap, şekil ve şartlarına da riayet etmemiz lazım.

Rabbinize alçak gönüllülükle ve derin bir acziyet duygusu içinde yakarın/dua edin. Doğrusu O, aşırı gidenleri sevmez. A’raf 55
Duanın yürekten olması, sessizlik ve acziyet duygusu içinde yapılması esastır. Bağırıp çağırarak, feryad-ü figan ederek dua edilmez. Zira duymayan birine değil her şeyi eksiksiz ve  mükemmel duyan Es Semi’ Allah’adır duamız. 

Kur’an - Kerim  Lokman Suresinde  seslerin en çirkini olarak anlamsız bağırıp rahatsız etmesinden dolayı eşek sesi olduğunu belirtir.
Dualarımızda ne istediğimizi bilmeden, dualarımızın ne anlama geldiği düşünmeden kalıplaşmış ve ezberlenmiş başkalarına ait dualarla Allah’a yakarmak doğru değildir. Dua eden, ne istediğini bilmeli ve isterken de Allah’ın huzurunda bulunduğu hissiyatıyla acziyetini, hassasiyetini ortaya koymalı. 

Yeryüzü (iman ve adaletle) düzeldikten sonra, orada (fenalık işlemekle) fesad çıkarmayın; ve Allah'a (Azabından korkarak ve rahmetini umarak) hem korku endişesi hem de ümitvar istekle kulluk edin, duada bulunun. Muhakkak ki, iyilik yapanlara Allah'ın rahmeti pek yakındır. A’raf 56
Bakara 2/186’da duanın mahiyeti ve makbuliyetinin yolu açıkça anlatılmaktadır. Ayrıca Cin 72/18’de; yapılan duada hangi saikle olursa olsun Allah’la kul arasına başkalarının sokulması da şiddetle yasaklanmaktadır. 


Duânın genel şartlarını sıralayacak olursak:Yüce Allah’a şirk koşmadan, kibirlenmeden, araya torpil yapmak/yaptırmak için başka bir şey koymadan, samimiyetle, ciddiyet içerisinde ,bağırıp çağırmadan, derin bir saygı ve tevazu ile acziyet duygusu içinde, ümitvar bir şekilde ,tevekkül sorumluluğumuzu yerine getirerek hürmet ve kemali edeple hiçbir şeye muhtaç olmayan ve herkesin/her şeyin muhtaç olduğu Es Samed Allah’tan razı olacağı şeyleri istemeliyiz. 

 Dualarımız bencillikten uzak olmalı.Sonsuz ve sınırsız rahmet kaynağı Yüce Allah’tan herkesin iyiliğini hayrını isteme erdemini gerçekleştirmek dualarımızın makbul olmasını sağlayacaktır. Rahman Allah’ın nimetlerini sadece saymamız bile mümkün değilken karşılıklarını ödeyebilme ihtimalimiz de imkânsızdır. Kerim Rabbimizden başkalarının iyiliğini istemek gibi yüce gönüllülük gösterirsek o cömertlerin en cömerdi olan Allah’ın rahmet hazinelerini sevdiği ve razı olduğu kullarına/varlıklara gönderirken bizleri mahrum bırakmak O’nun rahmetine yakışmayacağından en akıllıca işlerden birini yapmış oluruz.
“Bunlardan sonra gelenler şöyle derler: Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla.” (Haşr sûresi, 10)

“Hem kendinin hem de mü’min erkeklerle mü’min kadınların günahlarının bağışlanmasını dile!” (Muhammed sûresi, 19)

“Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği gün beni, anamı-babamı ve bütün mü’minleri bağışla!” (İbrâhim sûresi, 41)
Allah Rasulu  Hz.Muhammed (asv):

“Bir Müslümanın, yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. Bir kimse din kardeşine hayır dua ettikçe, yanında bulunan görevli bir melek ona, ‘duan kabul olsun, aynı şeyler sana da verilsin’ diye dua eder.” (Müslim, Zikir 87, 88. Ayrıca bk. İbni Mâce, Menâsik 5)
Dua ve taleplerimize kavuşmanın en akıllıca ve etkili yollarından biri başkalarına dua ederek onların hayrını, iyiliğini istediğimize Es Semi’,El Basir ve El A’lim olan Rahman Allah’ı, meleklerini şahit kılarak günahsız meleklere kendimiz için  dua ettirmemizdir.
Selam ,dua ve muhabbetlerimle

16.06.2022   05.40
Manisa

YORUMLAR

  • 0 Yorum