Reklam
ÜNİVERSİTELİ KÖLELELR
Hüseyin Kaya

Hüseyin Kaya

ÜNİVERSİTELİ KÖLELELR

18 Temmuz 2019 - 17:11

Üniversiteli köleler

Yardımcı hizmetler sınıfı; 657 devlet memurları kanununda yer alan 12 farklı sınıf içerisinde en zayıf sınıf Yhs olarak yer almaktafır. Bu sınıf işçi sınıfı gibi hizmet etmektedir. Bu sınıfta ek gösterge yok, görev tanımı sınırsız, yani bu sınıfta yer alan bir personel amirlerinin insafına bırakılarak her türlü işte çaliştırılabilmektedir. Ayrıca memur sınıfı icersinde en alt düzeyde maaş almakta mesai arkadaşları ve özlük hakları açısında ezilmektedir. Bundan dolayı bu sınıf icerisinde huzursuzluk söz konusudur. 21. Yüzyilda Türkiye'de böyle bir sınıfın varlığı utanc vericidir.
Bu sınıf 111 bin kişilik devasa bir kadrodur.  Yardımci hizmetler sınıfı içerisinde 7-8 bin civarında universite eğitimini tamamlamış, doktorasını yapmış, yüksek lisans yapmış egitimli donanımlı memurlar yer almaktadır. Onbinlerce liyakat sahibi bu memurlar ordusu çağımızın utanç  verici, miadını doldurmuş modern köle sınıfı olarak tanımlanan bu sınıf icerisinde bertaraf olmakta; kamu hizmetinden ve becerilerinden yeteri kadar faydalanılamamaktadır 
 Üniversiteli köle tanimlamasıyla gündem oluşturulmaya çalışılan bu haykırış ne sendikaların ne de hükümetin dikkatini çekebilmektedir. Kişinin gelişimi ve geliştirilmesi yönünde kamuda herhangi bir özendirme söz konusu olmamakla birlikte kamuda çalışan on binlerce üniversiteli köle sınıfı mensubu memurların iş verimliliği artırılamiyor. Çünkü bu sınıfta yer alan üniversiteli memurlar eğitim ve donanımlarından dolayı yapmak zorunda kaldıkları angarya işlerden utanç duymakta, kendilerini dışlanmış değersiz birer birey olarak görmektedirler. 
 Bazı siyasi erklerin yardımcı hizmetler sınıfı magdurları üzerinden siyaset gütmeleri ve verdikleri sözlerden çaymaları bu sınıf mensuplarını hayal kırıklığına ugratmıstır ve uğratmaya devam etmektedir.
 Hükümet kamu hizmetlerinde bu sınıf icerisinde yer alan üniversite, yüksek lisans veya doktorasını tamamlamış bu güçlü, eğitimli, donanımlı devlet mamurlarından en üst düzeyde faydalanmak istiyorsa velakin istemeli;
Bunun için bu insanlara okudukları bölümlere, yaptıkları yüksek lisans ve doktoralarına uygun mecut kadrolara atandirılarak hakkettikleri  alanlarda degerlendirilmelidir. Kişilerin egitim ve gelişimini özendirme adina yapılması gereken bir uygulama olmalıdır.

Kanun Numarası    : 657
Kabul Tarihi    : 14/7/1965    
Yayımlandığı Resmî Gazete    : Tarih : 23/7/1965    Sayı     : 12056
Yayımlandığı Düstur    : Tertip : 5    Cilt : 4    Sayfa     : 3044

YORUMLAR

  • 2 Yorum