Reklam
Reklam
STK'lar Ve Önemi
Mehmet Yalçın

Mehmet Yalçın

STK'lar Ve Önemi

20 Şubat 2021 - 13:24

Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) toplum hayatında önemli bir yere sahip olduklarını hepimiz biliyoruz. Bilhassa soğuk savaşın sona ermesiyle sanayileşmenin ve kentleşmenin gelişmesi, yeni sınıfların doğması, küreselleşme akımıyla birlikte liberal felsefeye artan rağbetin getirdiği şartlar bu önemi daha da arttırmaktadır. Demokratik sistemin bir unsuru olarak ortaya çıkan ve gönüllülük esasına dayanan STK'lar dün olduğu gibi bugün de toplumun gelişmesinde önemli roller üstlenmekte yararlı ve öncü çalışmalar yapmaktadır. 
STK’ların hizmetlerine bakıldığında genellikle toplumsal amaçlı olduğu görülür. Ülkenin eğitimine, kültürüne, ekonomisine, toplumun sosyal ve siyasal yaşamına katkıda bulunurlar. Bu faaliyetleri nedeniyle zaman zaman halk ile yönetim arasında bazen “köprü” vazifesi gördüğü söylenir bazen de “üçüncü sektör” olarak adlandırılırlar. 
Bilhassa 1980 sonrası yaygınlaşan ve hızla ivme kazanan STK’lar işçi haklarından dini konulara, sosyal ve ekonomik konulardan kadın ve çocuk haklarına, eğitim ve sağlıktan hukuka, yardımlaşma ve dayanışmadan hayır işlerine kadar pekçok alanda faaliyet göstermektedir. 
Burada altını çizerek önemle belirtelim ki; her ne kadar STK’ arın nihai amacı topuma hizmet olsa bile aralarında farklılıklar vardır. Mesela Tabipler Birliği ve Barolar gibi meslek örgütleri ve sendikalar kendi üye ve gruplarının menfaatini gözetmekte, ücret pazarlığında taraf olmaktadır. Buna karşın aklımıza iki STK ismi gelmektedir ki tamamen gönüllülük esasına dayanmakta, hiçbir çıkar ve menfaat gözetmemektedir. Adeta bir eğitim yuvası gibi akademi hüviyetinde hizmetlerini sürdürmektedir.  
Mesela kısa adı ŞANVAK olan ŞANLIURFA VAKFI ŞANLIURFA ŞUBESİ. Eğitimci yazar sayın Mehmet Emin Karahan hocamızın başkanlığını yaptığı bu vakıf pandemi öncesi her hafta değişik konuları içeren seminer ve konferanslar düzenlemekteydi. Varlıklı STK'ların, kamu kurum ve kuruluşlarının bile cesaret edemediği veya aciz kaldığı eğitim ve kültür hizmeti alanındaki önemli bir boşluğu doldururcasına ŞANLIURFA VAKFI ŞUBESİ sayısız hizmet ve etkinliklere imza atmıştır. 
Verilen seminer ve konferanslara ilişkin hatırımıza gelen birkaç tanesini sıralamak gerekirse; 
1-Divan Edebiyatı Şairi Fuzuli Hakkında. (Prof. Dr. Ekrem Bektaş. Harran Ünv. Fen - Ed. Fak. Dekanı) 
2-Dünyada, Türkiye’de, Şanlıurfa’da Eğitim. (Doç. Dr. Mehmet Emin Usta (Harran Ünv. Eğitim Bilimleri Fak. Öğretim üyesi) 
3-Yakın Tarihimizden Sayfalar. (Av. Müslüm Akalın. Baro Başkanı) 
4-Seküler Modernite ve Değer Algısı. (Prof. Dr. Süleyman Yılmaz. Aksaray Ünv. Eğitim fak. Dekanı) 
5- Şanlıurfa’nın Sorunları ve Çözüm Yolları. (Zemzem Gülender Açanal. Şanlıurfa Milletvekili) 
6-Ülke Markalamasında Sınırları Genişletme ve Kamu Diplomasisi. (Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu. Çankaya Ünv. Halkla İlişkiler Bölüm Bşk.) 
7-İslam ve Antik Yunan Felsefesi (Prof. Dr. Ahmet Arslan. Ege Ünv. Felsefe Böl. Bşk.) 
8-Türkiye’de yerel Yönetimler Geleneği. (Prof. Dr. Esra Siverekli. Harran Ünv. Rektör Yrd.) 
9-GAP’ın Dünü Bugünü, Yarını. (Mehmet Açıkgöz. GAP İdaresi Başkan Yrd.) 
10-Şiir Dinletisi (Halil Orhan Aslan- Aşır Kayabaşı) 
10-Türkiye’de ve Şanlıurfa’da Zeytincilik. (Doç. Dr. Ebru Sakar. Harran Ünv. Ziraat Fak. Dekan Yrd.) 
11- Şanlıurfa’nın Sorunları ve Çözüm Yolları. (Zeynel Abidin Beyazgül. Şanlıurfa B. Belediye Başkanı) 
12 Müzik şöleni ve kitap tanıtımı. (Mehmet Acet- UNESCO ödüllü Aşık Sefai) 
Görüldüğü üzere çeşitli alanlarda öneme haiz konular uzman hocalar tarafından yüzyüze seminer havasında verilmiştir. Pandemi sonrası aynı faaliyetin devam edeceğinden kuşkumuz yok. 
Bir diğer STK ise Türkiye Yazarlar Birliğidir (TYB)  
Eğitimci yazar Doç Dr. Mahmut Kaya’nın Şube Başkanlığını yaptığı TYB de tıpkı ŞANVAK gibi haftanın belli bir gününde davet ettiği uzman, akademisyen hocalar tarafından eğitim, kültür, edebiyat ve sanat alanında sohbet havasında verilen seminerlerle dinleyicilerin ufkunun açılmasına, yeni bilgiler edinilmesine, yüksek düzeyde düşünme yetisine sahip olmaları sağlanmaktadır. Bu güzel faaliyet halen devam etmekte olup ancak Pandemi nedeniyle zoom üzerinden sunum ve söyleşi şeklinde yapılmaktadır. 
Yerimizin darlığı nedeniyle iki güzide kuruluşumuzun faaliyetlerine kısaca değinmeye çalıştık. Kabul etmek gerekir ki STK’ lar için önemli olan “sürdürülebilirlik”tir. Tamamen gönüllülük esasıyla bir araya gelmiş kişilerden oluşan, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan, hiçbir çıkar ve menfaat gözetmeksizin adeta bir akademi hüviyetiyle çalışan kuruluşlarımızın faaliyetlerinin devamı için desteklenmesi gerekmektedir. 
Yapılan faaliyetlerin önünde en büyük engel olarak görünen kaynak ve donanım yetersizliğinin gerçek ve tüzel kişilerce giderilmesi ümidiyle sağlıklı günler dilerim.   

YORUMLAR

  • 0 Yorum