Reklam
Reklam
Alternatifler Yanlış
Nihat Güç

Nihat Güç

Alternatifler Yanlış

08 Kasım 2020 - 12:14

Anlamıyorum... Anlayamıyorum... Bu gidişle anlayamayacağım da... Sorunun benden kaynaklandığını da düşünmüyorum. Anlaşılır bir konu da değil zaten. Çünkü akıldan, mantıktan, doğru dürüst bir temellendirmeden yoksun, dini dayanağı bulunmayan bir yaklaşım tarzı. İnsanların hayrına söylenmiş, yeni şeyler yapmaya matuf gibi görünüyor olsa da hiç de masumane değil. Bilakis yapılmakta olanın terkine yönelik girişimler olduğundan eminim. Bu konuda herhangi bir kuşku da duymuyorum.
"Filan kişi şu ibadeti yapacağına şu davranışı sergilemesi daha iyi olur. Kurban kesmese de parasını fakir fukaraya verse daha iyi olmaz mı? Hacca ve Umreye gitmese de parasını garibanlara, yetimlere ve yoksullara verse olmaz mı? Cami'ye, Cuma'ya, Bayram'a gideceğine bir yetimin başını okşasa olmaz mı?" gibi bir furya tedavüle sürüldü görülmeyen bir el tarafından. Bu tür paylaşımların kes yapıştır yöntemiyle bilinçli bir şekilde sosyal medyada olabildiğince yaymaya çalıştıkları da rahatlıkla anlaşılabiliyor. Yüce İslam dininin ruhunu bilmeyen ve bunu henüz içselleştirememiş büyük bir kesim tarafından da cazip görülmeye başlandı. Bu furya her tarafı kaplamış ve birçok kişinin ağzında pelesenk olmuş durumda. 
Bir ibadeti yüceltmek için illaki bir başka ibadeti yermeye, yerlerde sürüklemeye, ibadet değilmiş gibi bir muameleye tabi tutmaya, hatta basitleştirmeye ve zihinleri bulandırmaya hiç gerek yok. Bu, Müslüman'ın yapması gereken bir duruma hiç benzemiyor.
Bu söylemleri şahsen çok tehlikeli ve Müslümanlar için pimi çekilmiş patlamaya hazır bir bomba olduğunu düşünüyorum. Allah bizlerden hem ibadet istiyor hem de yeri ve zamanı geldiğinde para vermeyi, fakir fukaraya yardım etmeyi de emrediyor. Biri asla ve kata diğerinin yerini tutmaz. Her bir ibadetin kendisine has bir yeri ve önemi vardır. 
İçinde bulunduğumuz bu imtihan serüveninde teraziyi doğru tartmamız gerek. Namaz kılıp fakir fukaraya yardım etmeyen birisinin yaptıkları ne kadar eksik ise, miskinlere yardım edip namaz kılmayan insanın yaptıkları da o derece eksiktir. İkisinin de hesabı ayrı ayrıdır.
Allah'ın bizlere gücümüzün yettiği ibadetleri emrettiği konusunda hemfikiriz. O halde hiçbir ibadet diğer bir ibadetin yerini tutmadığı gibi alternatifi de olmaz/olamaz. Yapılan ibadetin yanına diğer bir ibadeti de ikame edebilirsek mükemmele yaklaşma şansımız yükselmiş olur. Ancak bir ibadet için diğer bir ibadeti basitleştirmek ve sıradanlaştırmak din ile, iman ile, ahlak ile, vicdan ile, izan ile uyuşan bir durum değildir. 
Şayet yapabiliyorsan ikame edilmesini istediğin ibadetleri kendi fiilleriyle göster, tavsiye et, yol ve yordam oluştur, delilleriyle anlat ve aktar. Kimse buna bir şey demez/diyemez de. Dinimizin istediği de budur zaten. Yoksa yapılmasını istediğin ibadetin yaygınlık kazanması için diğer bir ibadetin sekteye uğramasını istemen akıl karı değildir.
Yoksa Allah'ın emrettiği bir ibadeti yok saymak, var olan ibadetlere alternatifler üretmeye çalışmak, doğru olmadığı gibi İslam'ın emri de değildir. 
Doğru olmak, doğru davranmak ve doğru yerden beslenmek olmazsa olmazımızdır. Düşünce yapımızı besleyen kaynaklar İslam'dan uzaklaştığı oranda bakış açımız ve düşünce yapımız da farklılaşıyor ne yazık ki. Küffarın baktığı pencerenin dibinden ayrılmayan insanların kafirlerle aynı şeyleri görmeye mahkum oldukları aşikardır.
Arkadaş! Yapılmasını istediğin o ibadeti kendin yapıver, engelleme birilerini. Küçümseme yapılanları. Sergilenen ibadet noksan olabilir belki. Öncülük et eksik olduğunu iddia ettiğin ibadete. Tamamlamış olursun boşluğu bu vesileyle. Ama lütfen gölge etme!
Bu tür söylemlerin dini bilmekten kaynaklanmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu durumun başkasıyla uğraşmaktan kendimize zaman ayıramadığımızın en önemli belirtisi. Öncelikle ne yaptığımıza odaklanmamız gerekir diye düşünüyorum. Bu vesileyle son yirmi dört saatimizi bir gözden geçirdiğimiz vakit durum daha da netleşeceğine olan inancım tamdır. Kamerayı kendi yaptıklarımıza zumladığımızda her şey daha da berraklaşacaktır. Baktığımız ve odaklandığımız aynayı büyütmekte fayda mülahaza ediyorum. 
Sahi ben dini emir ve yasaklardan ne kadarını öğrendim, ne kadarını yaşadım, ne kadarını doğru dürüst anlattım son yirmi dört saatte.
Ayıplamadan, kınamadan, bıktırmadan ve en önemlisi hiçbir ibadeti küçümsemeden yap yapacaklarını.  
Hiç bir şey yapamıyorsan bari insanların yapmakta oldukları ibadetlerini yapmalarına engel olma. Gölge etme ihsan istemiyorum hesabı.

YORUMLAR

  • 2 Yorum