Reklam
Reklam
Nihat Güç

Nihat Güç

Eleştiri

08 Aralık 2020 - 11:11

Türk Dil Kurumuna göre eleştirmek: "Bir düşünceyi, bir eseri, bir yargıyı inceleyerek doğruluk veya yanlışlığını ortaya çıkarmak ve gerçek değerini belirtmek, tenkit etmek" demektir. 
Bir şeyin doğruluğunu ve yanlışlığını ortaya koymak olan eleştiriyi hem yanlış anladık hem de yanlış yerlerde kullandık. Mecrasından uzaklaştırdık. Kabul edilemez şeyleri eleştiriye tabi tutmadan kabul eden biz; eleştiriyi kabul etmeyen inanç esaslarını da eleştiriye tabi tuttuk. Çünkü bu konuda mahirleşmiştik(!)
Evet! Bu kavramı insanlarımız nedense hep yanlış anladılar/anlıyorlar. Eleştiri adı altına mecrasından uzaklaştırılmayan bir unsur kalmadı sanırım. Hatta bazıları bunu bir özgürlük olarak da algılıyorlar. Bu vesileyle önüne gelen şeyleri eleştiriyorlar. Yeter ki adı eleştiri olsun. Tabi bu durum nefsani duyguları da okşayınca daha da sevmeye başladık. Tıpkı çöl dikeni yiyen deve gibi... 
Ancak her Müslüman'ın bilmesi gereken önemli bir hususu bir kez daha nazarı dikkate sunmak istiyorum. 
Vahyin eleştirilemeyeceğini unutmayınız. İyi biliniz ki vahyi eleştirenlerin de din ile işi olmaz. Bunu böyle bilmek ve böyle kabul etmek ve böyle davranmak gerek. 
Bir insan İlahi Emirleri ya kabul eder ve Müslim olur ya da inkar eder ve kafir olur. Müslüman'ın inandığı inanç esaslarını hiç bir şekilde tartışmaz ve eleştiriye tabi de tutmaz. İstese bile dini inanç buna müsaade etmez. 
Bu konuda kafir Müslüman gibi değildir. O kendi iç dünyasında istediği kadar eleştirsin dursun vahyi. Hatta kabul etmeyerek inkara bile kalkışsın. Benim ile onun arasındaki fark da bu değil mi zaten? Ama kendisini modern bir varlık olarak takdim eden ve geçmişten gelen Müslüman isminden de vazgeçmeyen kimileri bakıyorsunuz inanması gereken kendi inancını eleştirmeye kalkışıyor. Hangi cesaretle, hangi hakla, hangi ahlakla, hangi edeple...
Kafirin dini inançları eleştirmesi bana ve benim gibi Müslüman olanlara hiç bir zarar vermez/veremez. Hatta yeri geldiğinde imanımı biler ve güçlendirir. O'nun yolu belli olduğu gibi dini bakışı, dini düşüncesi de bellidir ve kendisine hastır. Ben kendisine: "Senin dinin sana, benim dinim de bana." (Kafirun/6) derim. Ancak Suret-i Haktan görünerek kafirler gibi düşünen ve kafirler gibi ilahi kelamı eleştiriye tabi tutmak isteyen insanlara bazı şeyleri hatırlatmak gerektiği kadar da zordur.
Kur'an-ı Kerimi anlamak ile eleştirmek farklı şeylerdir. Anlamak Mü'minlerin, eleştirmek de henüz kalbine iman girmemiş (bu tanımlamaya ne derseniz deyin) insanların işidir. Yukarıda Türk Dil Kurumunun tanımına uyarak kutsallarımızın eleştirisini sahi nasıl yapacaksınız? Gelin istediğiniz kadar Allah'ı, melekleri, cinleri, cenneti veya cehennemi hatta şeytanın kendisini eleştirelim. Karşımıza mutlaka iki yoldan biri çıkacaktır. Kur'an sayesinde bilebildiğimiz ve inanmak zorunda olduğumuz bu varlıklar ya vardırlar ya da yokturlar. Yapılan eleştirinin sonunda karşısına çıkan kapıyı açtığında var diyenler Müslüman, yok diyenler de kafir olurlar. İşte burası başlangıç noktası. Yapılan eleştiriler sonunda yine başladığımız noktaya geri dönmüş olduk aslında. Ya kabul ya da ret. 
İnanç sahibi olduğunu söyleyen ve iddia eden insanların bilmesi gereken ilk önerme "Dini inanç eleştiriyi kabul etmez." olacaktır.
Her Müslüman'ın ilk ve tek işi İlahi Kelama teslim olmak ve anlamaya çalışmaktır. Dine teslim olan kişi anlar ve kavrar. Yanlı ve taraflı bakmaz emirlere ve yasaklara. Niçinini kavramaya çalışır ayetlerin.
Allah'ın sözlerini anlamak ve içselleştirmek yürek işidir. Yüreğin mutmain olması için teslimiyet olması gereken bir zorunluluktur. Yoksa bu dünya bir imtihan alanı olmaktan çıkar. Dini Mübin'e teslim olan bir yürek; Kur'an'ı hem anlar hem de kavrar. Anlaşılan ve kavranan emirler hayatta canlanarak neşvünema bulur, tıpkı bir filiz gibi. O zaman insan ilahi emirleri yaşama derdine girişir. Dert sahibi olur. İnsanı diğer varlıklardan ayıran önemli hususlardan biri de bu değil midir? Ancak henüz teslim olmayan bir yürek; akıl ile yürüttüğü işbirliği sonucunda hem eleştirir Kur'an ayetlerini hem de zaman zaman inkara kalkışır hesabıma gelmiyor, aklıma uymuyor diye bir çok unsuru.

YORUMLAR

  • 0 Yorum