Reklam
Iskalıyoruz Hedefi!
Nihat Güç

Nihat Güç

Iskalıyoruz Hedefi!

29 Haziran 2020 - 22:54


​Dünyevi konularda yanlış yaptığımız gibi dini konularda da yanılgı içindeyiz. Yanlış pencereden bakıyoruz dine ve dindara. Ya da bilerek/bilmeyerek birilerinin oyununa geliyoruz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da akıllı olmak, uslu davranmak, hedefi ıskalayacak hal ve hareketlerden mümkün mertebe uzak durmak gerek. 
Her Müslüman dinini okumasıyla, öğrenmesiyle, yaşamasıyla ve anlatmasıyla yükümlü ve görevlidir. Bu sıradan bir insanın bizlere verdiği bir görev veya sorumluluk değildir. Yüce Allah'ın bizlerden istediklerinin özeti bu. Yeryüzündeki tüm insanlar karşı çıksa da dinimizi savunmaya ve korumaya çalışacağız. Tek başımıza kalsak da "Din" öncellikli vecibemiz, görevimiz, misyon ve vazifemiz olmaya devam edecek. Dinimize sahip çıkacağız. Saldıranların salvolarına karşı elbette teyakkuzda olacağız. Toz kondurtmayacağız ve leke sürdürtmeyeceğiz. Ama en önemlisi dinimizde bir kusur varmış imajını oluşturacak her davranış ve pozisyondan da ateşe düşmekten korkar gibi korkacağız, çekineceğiz. Teammüden dinimizi eksik ve yanlış yaşayarak kem gözlerin dinimize yönelmesine de sebebiyet vermeyeceğiz.
Buraya kadar anlattıklarımız konusunda Müslümanım diyenlerin hemfikir olduğuna inanıyorum. 
Ama Müslümanlar olarak cendereye sıkışıp kaldığımız bir konu var. O da şahıslar ile dini cem etme alışkanlığı. Bu alışkanlık benliğimizi söz ve eylemlerimizi sarıp sarmalamış. Mü'minler olarak yanlışı vurgulamak ve doğruları dile getirmek birinci ve öncelikli görevimiz olmalıdır. Ama zamanın modası; küffarın yaptığı ve yapılmasını can-u gönülden istediği gibi hedef tahtasına hata ve kusur işleyeni değil de "Dini Mübin-i" koymayı maharet olarak biliyoruz. Yazılı ve görsel medyadan bizlere empoze edilmek istenenlerin peşine takılmayı moda olarak algılıyoruz.
Şahıslar hiçbir zaman müntesibi olduklarını iddia ettikleri dinin kendisi değildir. Bugüne kadar olmadıkları gibi bundan sonra da olmayacaktır. Hiçbir insan hata ve kusurdan azade de değildir. Bu vesileyle Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniye kimsenin tekelinde de değildir. Dinimize ancak; doğru okuyarak, doğru anlayarak, doğru yaşayarak ve doğru anlatarak sahip çıkabiliriz. "Vurun abalıya" hesabı her hata ve kusur işleyen kişiyi dinin kendisiymiş algısını oluşturacak şekilde dine saldırmayı dindarlık olarak algılamaktan vazgeçmeliyiz. Bu gibi davranışlar hiçbir Müslümana yakışmaz. 
Nasıl ki; her Hristiyan İncil'in dört dörtlük uygulayanı ve yaşayanı değilse, nasıl ki; her Yahudi dört dörtlük Tevrat'ı yaşamıyorsa her Müslüman da dinini tam ve kusursuz yaşayamayabilir. Dünyanın bir imtihan yeri olmasından mütevellit Müslümanlarda da eksiklikler ve kusurlar olacaktır.  
Sıra Müslümanlara gelince, kendimiz de Müslüman olmamıza rağmen, acımasız ve gaddarız. "Müslümanlar günahsız ve kusursuz olmalı" anlayışını hep muhataplarımız için kullandık. Bunu dile getirirken kendimizi mükemmeliyet pozisyonunun baş köşesine oturtarak toz kondurtmadık. Şahsımız ile alakalı hiç bir hata ve kusuru bugüne kadar kabul etmedik. Kendimizi hesaba çekeceğimize dini hesaba çekmeyi dindarlık olarak algıladık veya bu algı bilerek oluşturuldu belleklerimizde. Bu algıdan mütevellit saldırmadık ve kırmadık hiçbir şey bırakmadık ortalıkta. Mezhepleri diskalifiye ettik evvela. Hadislere çelme takmanın derdinden daha kurtulamamışken şimdi sıra ayetlerde. Onları da bağlamından ve mecrasından kopararak işlevsiz hale getirebilirsek cennetin baş köşesini kapmış olmanın heyecanı içinde görevimizi tamamlanmış olacağız(!) 
Halbuki hepimiz insan olarak günahkarız ve kusurluyuz. Hiç bir kusurun dinden kaynaklanmadığını da kabul etmemiz gerek. Meseleye bu pencereden bakabilirsek hiç bir sorun kalmayacak.  Çünkü her günah, hata ve kusur işleyen kişiyi bağlar, asla ve kat'a dini bağlamaz.

YORUMLAR

 • 4 Yorum
 • Mikail acacoglu
  1 hafta önce
  Aynen hocam kusursuz olan bizler değil dinimizdir
 • Nihat GÜÇ
  1 hafta önce
  Aynen. Mükemmeliyeti insanlarda arayınca haliyle bulamıyoruz. Bu sefer dinde kusur bulmaya gedik aramaya çalışıyoruz
 • Mehmet Ali Güç
  1 hafta önce
  Diline yuregine ve kalemine saglik Rabbim İslam istikametinden ayırmasın inşallah Rabbim yar ve yardımcınız olsun
 • Nihat GÜÇ
  1 hafta önce
  Allah razı olsun Teşekkür ederim hocam. Rabbimizden tek isteğimiz istikamet üzere kalmaktır.