Reklam
Reklam
Benim İçin Önemli Olan
Sadık Kurt

Sadık Kurt

Benim İçin Önemli Olan

04 Temmuz 2020 - 14:19

Kendi nefsi için istediğini başkaları için de istemek, yanı empati kurmak, yalan söylememek, emanete ihanet etmemek, doğru sözlü olmak, hırsızlık yapmamak; hanımıyla, çoluk çocuğuyla, akrabalarıyla, çevresindeki insanlarla, hayvanlarla, bitkilerle iyi geçinmek, görevini doğru yapmak, merhametli olmak, zülüm etmemek vs. Bütün bunlar İslamın vaaz ettiği evrensel değerlerdir. Çevremizdeki insanların ahlakı, tam İslam ahlakı değildir. İnsanların kötü davranışlarından hareketle İslamı ve Kur’anı  haşa kötülemeye kalkışmak, doğru değildir. İslamın özü ile müslümanların cari çirkin davranışlarını ayrı değerlendirmek gerekir. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Bu toplumun ekseriyeti İslam olmuş ama gerçekten müslüman olmamıştır.Amellerde çok ciddi yanlışlıklar ve çirkinlikler vardır.

İnancı ve ideolojisi farklı olanlarla müşterek evrensel değerlerde bir araya gelip, birlikte hayatımızı idame ettirmeliyiz. Bu toplumun inancı İslam. O zaman İslamın evrensel değerlerini bunlara anlatmalıyız. İnsanların temel inanç değerlerini dışlamakla veya bu değerlere hakaret etmekle bir arpa boyu yol alamazsınız. Hangi inanç olursa olsun. Çevremizdeki insanları net bir şekilde dışlayıp ötekileştirirsek, o zaman bunlara hiçbir şey anlatamayız. Bir hristiyanla, yahudi ile, laik ve seküler ile, ateist ile, deist ile veya başka inanç sahibi insanlarla evrensel değerler bağlamında bir araya gelme gayreti içerisinde olmalıyız. 

Kimin inancının ne olduğu benim için çok önemli değildir. Kimin öte tarafta nereye gideceği, ne olacağı da benim için çok önemli değildir. Benim için önemli olan, yukarıda ifade ettiğim evrensel değerlere kimin ne kadar uyup uymadığıdır. Benim için önemli olan, insanların fiili istikametidir. Benim için önemli olan, insanların faydalı ve yararlı güzel beşeri ilişkileridir. Bu toplum ancak böyle iflah olur. Yoksa zalim, çakkal, ırz düşmanı, çevre düşmanı her kesimde ve her inançta vardır.

“Kimin öte tarafta nereye gideceği, ne olacağı da benim için çok önemli değildir.” ifadesini  biraz açmakta fayda vardır. Muhakkak ki, imanda bütünlük önemlidir. Bir inanç sisteminin bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmamak büyük bir akidevi hatadır. Şüphesiz tebliğ önemlidir ve en güzel tebliğ de fiili duruşumuzdur. Adam ahirete inanmıyor, bu noktada bizim için önemli olan bu inanmayan insanın evrensel değerlere göre hareket edip etmediğidir. Veya ahirete inanıyor. Burada da da esas olan ölçütümüz; bu İnsanın etiketi, ben müslümanım demesi falan değil; esas ölçütümüz, bu insanın evrensel değerlere göre fiili davranışlarıdır. Bunlar asgari ilişki biçimleridir. Yoksa iman edenler için elbette İmanın tüm esasları önemlidir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum