Reklam
Reklam
Dünya Kadınlar Günü
Sadık Kurt

Sadık Kurt

Dünya Kadınlar Günü

08 Mart 2021 - 10:09

Böyle bir gün; Tıpkı işçi hakları gibi,1 Mayıs gibi; Sanayi devrimiyle birlikte,acımasız kapitalizmin pençeleri arasında ezilen kadınların haysiyet ve onurunu kurtarmak için,çok haklı olarak başlatılan,örgütlü  kadın haklarını savunma harekatıdır.

Aslında kapitalizm ve sekülarizme bir aks-ül amel olarak neşv-ü nema olan kadın hakları mücadelesi; ne gariptir ki daha sonraları kapitalizm,modernizm ve sekülarizme hizmet eden bir gün ,bir hareket haline dönüşmüştür/dönüştürülmüştür.Sekülarizm ve modernizmde kadın bir reklam aracıdır.

İnsanlık tarihinde kadının varlık nedeninin tartışma konusu olması; özelde erkek dünyası, genelde de tüm beşeriyet için büyük bir zaafiyet ve büyük bir yüzkarasıdır.

Ortaçağ Avrupası; Kadını tüm kötülüklerin kaynağı olarak görmüştür. Kadını içine şeytan girmiş birer cadı olarak nitelemiş, bu sapık inançtan hareketle yüzlerce hatta binlerce kadını katletmiştir.

Yine içinde bulunduğumuz Ortadoğu toplulukları kadını ;”eksik,çocuk ve külfet.” olarak tanımlamış, bu sakat inançtan haraketle kadın bir çok insani haklarından mahrum bırakılmıştır.

Cahiliyye döneminde kadın o kadar hor ve hakir görülmüş ki; kız çocuğu doğanlar,bu ayıptan kendini temize çıkarmak hırsıyla, masum kız çocuklarını bile diri diri toprağa gömme vahşetinde bulunmuşlardır.

Kadın-erkek; insanlığı anlamlı kılan, bir elmanın iki eşit parçası gibidir. Kadın kimdir?? Kadın annemizdir, bacımızdır, eşimizdır, arkadaşımızdır, öğretmenimizdir. Bütün bunları hayatımızdan söküp aldığımızda, hayatın ne anlamı kalır ki.

Kadına şiddet; barbarlıktır, ilkelliktir, gericiliktir ve en büyük acziyet, en büyük biçareliktir. Kadına şiddet; en büyük hayvanlıktır diyeceğim ama, zavallı hayvanlara hakaret etmiş olacağım. 

Külli anlamda güzel hayat dengede mündemiçtir. Her şeyin aşırısı zıddına rücudur. Bu manada kadınları ve kadın haklarını savunalım. Feminist hareket, kadını kadınlıktan çıkaracak boyutlarda zaman zaman çıkışları olmuştur. Halbuki kadın, kadın olarak kaldığı sürece güzeldir. 

Şiddet sonucu hayatını kaybetmiş olan tüm kadınlarımızı saygıyla yadediyorum. Kadınlara şiddet uygulayan her fert, toplum ve kültürü de kınıyorum. 

Kadınların şiddete maruz kalmadığı; kadın ve erkeğin barış ve huzur içerisinde yaşadığı mutlu bir dünya ümidiyle, tekrar dünya Kadınlar gününü kutluyorum...

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum