Reklam
Reklam
Tarafsız Perspektif
Sadık Kurt

Sadık Kurt

Tarafsız Perspektif

20 Haziran 2021 - 21:15

Tarafsız perspektif; Parti, sendika, dernek, cemaat, aşiret, dini, mezhebi, etnik ve her türlü şahıs merkezli olmayan; sadece ve sadece hak ve hakikatler merkezli olan bakış açısıdır.

Öncelikle bir gerçeğin altını çizmek istiyorum. İnsaf ve vicdan sahibi olan insan, kesinlikle tarafgirlik penceresinden olaylara bakmaz. Bizden olanın her fikrini, sözünü ve eylemini doğru; bizden olmayanın da her fikrini, sözünü ve eylemini yanlış görmek; ehl-i insaf, ehl-i vicdan sahibi bir insanın yapacağı iş değildir. Bizden olan can ciğer, bizden olmayanın da canı cehenneme anlayışı; zalimane bir anlayıştır.
 
Bizim taraf olacağımız A şahsi,B şahsi veya A partisi ve B patisi değildir. Bizim tarafımız hak ve hukuk merkezli ilke ve prensiplerdir. Hakikate aykırı hareket eden babamız da olsa, kardeşimiz de olsa ve oğlumuz da olsa; onlara bunun  yanlış olduğunu söyleyebilme erdemliliğini gösterebilmeliyiz. Bu perspektiften hareketle özellikle bu yazıyı,olay ve olguları analiz etmemizde fayda vardır.
       
Evet, bu kısa hatırlatmadan sonra esas konumuza gelelim. Gerilim siyaseti; ülkenin hep gerilimle, hiddetle, bağırma ve çağırma ile sevk ve idare edilmesidir. Moral bozucu bir atmosferde ülkenin idare edilmesidir. Burada yönetim derken, sadece iktidar partisinden bahsetmiyorum, buna muhalefet ve sivil inisiyatif kuruluşları da dahildir. Çünkü demokratik ülkelerde, devletin yönetimi sadece iktidardan müteşekkil değildir. Devlet idaresinde iktidardan başka, hiçbir STK.ve sivil inisiyatif olmazsa; böyle bir devlet yönetimi demokratik olamaz, olsa olsa despot ve otoriter bir yönetim olur.
 
Türkiye Cumhuriyeti idaresinde, STK.ların ve muhafet partilerinin de söz hakkı ve inisiyatifi vardır/olmalıdır. Gerilim siyasetinin şahlanmasında tüm partilerin, STK.ların, medyanın, entelektüellerin ve akademisyenlerin etkisi ve sorumluluğu vardır.
 
Buradan hareketle, bir ülkede kendini gösteren siyasal ve sosyal gerilimin bertaraf edilmesinde; başta devlet başkanının, iktidarın, anamuhalefet partisinin, siyasi partilerin, STK’ların, medyanın, köşe yazarlarının, entellektüel ve akademisyenlerin birlikte hareket etmesi son derece önemlidir.
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum