Reklam
Reklam
Okul Öncesi Dönem
Vefa Bilici

Vefa Bilici

Okul Öncesi Dönem

09 Mayıs 2021 - 17:06

Okul öncesi eğitim, 0-72 aylık çocukların; tüm gelişimlerini, toplumsal kültürel değerleri doğrultusunda yönlendiren, duyguların gelişimini ve algılama gücünü arttırarak akıl yürütme sürecinde ona yardımcı olan ve yaratıcılığını geliştiren, kendini ifade etmesini ve öz denetimlerini kazanmasını sağlayan, sistemli bir eğitim sürecidir.

Doğum öncesi dönemden itibaren farklı gelişim hızları göstererek büyüyen çocuklar, çeşitli evrelerde birtakım ortak davranış biçimleri ve gelişim özellikleri kazanırlar (Ülgen ve Fidan 2003).

Bütün eğitimciler ve psikologlar çocuğun ilk yaşantılarının, karşılaştığı problemlerin, çevresindeki insanlarla ilişkilerinin niteliğinin önemli olduğunu belirtmektedirler. Yaşanan bu ilk deneyimlerin, çocuğun bütün hayatı süresince davranışlarını, tavırlarını ve tutumunu etkilediği, buna göre hayatın ilk 5-6 yılının gelişim ve ruh sağlığı bakımından büyük önem taşıdığı görüşünde birleşmektedirler (Kantarcıoğlu, 1998).

Okul öncesi dönem, çocuğun çevresini araştırıp tanımaya çalıştığı, çevresi ile iletişim kurmaya istekli olduğu, yaşadığı toplumun değer yargılarını ve o toplumun kültürel yapısına uygun davranış ve alışkanlıkları kazanmaya başladığı bir dönemdir. Kişiliğin temellerinin atıldığı bu dönemde, çocuğun ev, okul ve sosyal yaşantısında bilinçli bir rehberliğe ihtiyacı vardır (Demiriz, Karadağ ve Ulutaş, 2003).

Çocukların temel becerileri edinmelerinde ve hayata hazırlanmalarında okul öncesi dönemin etkili geçirilmesi önemlidir. Okul öncesi dönemde, büyüme ve gelişmenin her aşamasında çocuğu korumak, yetiştirmek, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam koşullarını iyileştirmek, gelişmesi için olanaklar sağlamak, ailenin olduğu kadar, yakın çevresinin, eğitim kurumlarının ve üyesi olduğu toplumun da görevidir (Ömeroğlu ve Yaşar, 2003).

Erken çocukluk yılları insan gelişimde kritik bir dönemi kapsamaktadır. İnsandaki potansiyelin en üst sınıra kadar gelişebilmesi ancak ona erken yıllarda sağlanacak imkânlarla mümkün olmaktadır. Bu nedenle erken yıllarda çocuğun içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevre önem taşımakta ve bu 12 yıllarda çocuğa verilenler veya verilmeyenler onun geleceğini belirlemektedir.

0-6 yaşları kapsayan okul öncesi dönem gelişimin en hızlı olduğu, kişiliğin temellerinin atıldığı ve çocuğun yakın çevresinden en çok etkilendiği, her türlü öğrenmeye açık olduğu bir dönem olup, insan hayatındaki kritik dönemleri içerir. 16 Çocuk gelişiminde en önemli süreçlerden biri sosyalleşmedir. Sosyalleşme, bireylerin, özellikle de çocukların belirli bir grubun işlevsel üyeleri haline geldikleri ve grubun öteki üyelerinin değerlerini, davranışlarını ve inançlarını kazandıkları süreçtir (Gander-Gardiner, 1998).

Okul öncesi dönemde okul-aile işbirliği özel bir öneme sahiptir. Çocuğun bütün alandaki gelişim düzeyi, gelişimsel özelliklerinin nasıl biçimleneceği ve onun gelecek yaşamını nasıl etkileyeceği pek çok değişkene bağlıdır. Bu değişkenlerden bazıları; ailenin sosyo-ekonomik ve sosyo kültürel durumu, ailenin çocuğa sağladığı uyaranlar, ebeveynlerin birbirleri ve çocukları ile ilişkileri, çocuk yetiştirme tutumları, sözel iletişim biçimleri, nasıl model oldukları, sağlık, beslenme ve eğitim konularındaki bilgi ve olanakları olarak tanımlanabilmektedir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum