Reklam
Reklam

Milletvekili Sürücü Şanlıurfa'daki Hastane durumunu Meclise taşıdı

Milletvekili Sürücü Şanlıurfa'daki Hastane durumunu Meclise taşıdı

Milletvekili Sürücü Şanlıurfa'daki Hastane durumunu Meclise taşıdı
26 Şubat 2021 - 18:20
Reklam

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın, Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA tarafından Anayasanın 98 ve İç
Tüzüğün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Ayşe SÜRÜCÜ
Şanlıurfa Milletvekili

Bakanlığınız pandemi döneminde covid-19 vakalarına özel olarak Özel Urso hastanesini
kiralayıp korona hastalarını orada tedavi etmeye başlanmıştır. Fakat Şanlıurfa genelinde
kullanılmayan devlete ait eski çocuk hastanesi, eski devlet hastanesi, eski üniversite hastanesi,
eski doğum hastanesi mevcuttur. Bahsettiğimiz ve devlete ait olan eski çocuk hastanesi, eski
devlet hastanesi, eski üniversite hastanesi, eski doğum hastanesi şuan metruk durumda
bekletilmektedir. Devlete ait hastane binaları değerlendirilmezken, özel hastanelerin pandemi
hastanesi olarak kiralanması kamu yararına olamayan bir harcamadır. Aynı zamanda çocuk
sağlığı yandallar alanlarında da çok ciddi hekim eksikliği bulunmaktadır. Bahsettiğimiz bu
eski hastane binaları, bu açıkların kapatılmasında da kullanılarak çocuk yandallar alanındaki
açıklar da kapatılabilir. Bu sebeple metruk halde bulunan hastane binalarının Şanlıurfa’nın
mevcut sağlık hizmeti açığına sunulması elzemdir.

Bu Bağlamda;
1. Devlete ait 4 hastane binası mevcut iken özel olan Ursu Hastanesi neden kiralanmıştır ?
2. Devlete ait 4 hastane binası neden metruk halde tutulmaktadır ?
3. Şanlıurfa’daki ciddi hekim açıklarından dolayı 4 hastane binasını aktifleştirecek misiniz ?
4. Şanlıurfa’da yandal çocuk sağlığında kaç hekim bulunmaktadır ?
5. Şanlıurfa’da çocuk sağlığı alanında hangi hekim eksiklikleri bulunmaktadır ?

YORUMLAR

  • 0 Yorum