Reklam
Reklam

Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden o iddialara açıklama geldi

Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve iklim değişikliği il Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden o iddialara açıklama geldi

Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve iklim değişikliği il Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden o iddialara açıklama geldi
25 Mart 2022 - 18:33
Reklam

Konu: 22-23.03.2022 tarihlerinde İl Müdürlüğümüze bağlı Milli Emlak Müdürlüğü ile ilgili Şanlıurfa da bazı yerel basın sitelerinde çıkan haber hakkında.
 22-23 Mart 2022 tarihlerinde Şanlıurfa bazı yerel haber sitelerinde, Eyyübiye ilçesinde bulunan Briketçiler İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifine satışı yapılan toplam 113598,97 m2 lik alanda, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan ifraz işlemiyle hazinenin zarara uğratıldığı iddiaları yer almakta olup konunun hassasiyetine binaen açıklama yapılma ihtiyacı duyulmuştur.
Bahse konu; Şanlıurfa İli, Eyyübiye İlçesi, Akçamescit Mahallesi'nde yer alan toplamda 113.598,97 m2 yüzölçümlü ve imar planında “küçük sanayi alanı” olarak planlı hazineye ait  taşınmazlar,  10/09/2019 tarihli ve 209853 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı Olur'u ile “Rezerv Yapı Alanı” olarak ilan edilmiştir.
Rezerv Yapı Alanı ilan edilen hazine taşınmazları, Bakanlığımız (Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü)’ne tahsisi yapılmıştır. Adı geçen S.S. Şanlıurfa Gökdeniz Briketçiler İhtisas Küçük Sanayi Sitesi Yapı  Kooperatifi’nin talebi üzerine;   Bakanlığımız Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 16/03/2020 tarih  ve 54561 sayılı yazısı ile söz konusu taşınmazların satışı uygun görülmüştür. İlgili Yapı  Kooperatifinin 23/11/2020 tarihli ve 17230 kayıt numaralı dilekçesine istinaden de taşınmazlar ifraz işlemine konu edilmiştir.
492 sayılı Harçlar Kanunun Harçlarda Müstesna  Tutulan İşlemler başlıklı 59. Maddesinin n) bendinde  (Ek: 30/12/2004-5281/9 md.; Değişik: 18/6/2017-7033/8 md.) “Organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan gayrimenkullerin ifraz veya taksim veya birleştirme işlemleri, söz konusu bölgelerde bulunan arsaların tahsisi nedeniyle şerhi gerektiren işlemleri ile bu arsa ve üzerine inşa edilen binaların tahsis edilene devir ve tescili işlemleri ve cins değişikliği işlemleri…”  harçtan müstesna olduğu hükmü bulunmaktadır.
İdaremizce 15/04/2021 tarihinde yapılan ifraz işlemlerinde hazinenin bir zararı söz konusu olmayıp iddialar tamamen gerçek dışıdır. Müdürlüğümüzce bütün süreçler kanunlar ve mer’i mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 23/03/2022

 
Hüseyin ARAS 
Şanlıurfa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü

YORUMLAR

  • 0 Yorum