Reklam

Servis Araçları İçin O Şart Kaldırıldı

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayınlandı. Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile araçlardaki 12 yaş şartı esnetildi.

Servis Araçları İçin O Şart Kaldırıldı

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetenin Bugünkü Sayısında Yayınlandı. Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile araçlardaki 12 yaş şartı esnetildi.

Servis Araçları İçin O Şart Kaldırıldı
12 Ekim 2019 - 11:27
Reklam

Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan yeni Okul Servis Araçları Yönetmeliği ile 2017 yılında çıkarılan "Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından büyük olmayacaktır" şartı esnetildi. 

Yapılan Değişiklik ile 12 yaşını bitiren okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 2 yıl daha taşımacılık yapabilecek. Özellikle okul servis işleri yapanları zor durumda bırakan "Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları oniki yaşından büyük olmayacaktır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanacaktır" bu maddenin esnetilmesi memnunyetle karşılanacak.

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YENİ YAYINLANAN O YÖNETMELİK: 

OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 2019 ve 2020 yılları itibarıyla on iki yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendindeki şart 1/7/2021 tarihine kadar aranmaz.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleriMilli EğitimAileÇalışma ve Sosyal Hizmetler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür.

YORUMLAR

  • 0 Yorum