Reklam

Siverek Belediye Başkanı Hukuk Tanımıyor Mu?

'AKP Siverek Belediye Başkanı Hukuku Tanımıyor Partisinin iktidar olmasından dolayı hukuksuz işlere imza atıyor Diyen CHP ilçe başkanı Mehmet Ayıp Demirbüken belediye başkanı Şehmus Aydın için ‘hukuksuzca davranıyor.' dedi

Siverek Belediye Başkanı Hukuk Tanımıyor Mu?

'AKP Siverek Belediye Başkanı Hukuku Tanımıyor Partisinin iktidar olmasından dolayı hukuksuz işlere imza atıyor Diyen CHP ilçe başkanı Mehmet Ayıp Demirbüken belediye başkanı Şehmus Aydın için ‘hukuksuzca davranıyor.' dedi

Siverek Belediye Başkanı Hukuk Tanımıyor Mu?
04 Eylül 2019 - 21:18
Reklam

"AKP Siverek Belediye Başkanı Hukuku Tanımıyor. Partisinin iktidar olmasından dolayı hukuksuz işlere imza atıyor" diyen CHP ilçe başkanı Mehmet Ayıp Demirbüken yaptığı açıklamada belediye başkanı Şehmus Aydın için ‘hukuksuzca davranıyor’ dedi .

31 Mart Yerel seçimlerinde Şanlıurfa Siverek ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 5 aday meclis üyesi olarak belediye meclisine girmeye hak kazanmış ancak CHP Belediye Meclis üyeleri meclis komisyonlarına alınmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde CHP meclis üyesi Ali Çiftel yaptığı çalışmalar sonucu CHP’li meclis üyelerinin de ihtisas komisyonlarına alınmasını gerektiren Danıştay kararına ulaşmış ve kararı meclise sunmuş ancak öneri ve talebi reddedilmişti.

CHP ilçe başkanı Mehmet Ayıp Demirbüken, "Danıştay kararı bu kadar açıkken Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın’ın CHP Meclis Üyelerini komisyona almaması hukuka darbedir " diye değerlendirmede bulundu.

Açıklamada " Yerel seçimlerden sonra oluşturulan belediye ihtisas komisyonlarına meclis üyeleri arasından Nisbi Temsil yöntemi uygulanarak meclis üyeleri seçilmişti. Nisbi Temsil Sisteminin uygulanmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyeleri komisyonlarda görev alamamıştı.

Danıştay 8’inci Dairesinin 19/02/2014 tarihli ve 2014/1122 K. sayılı kararında; “…Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden, ihtisas komisyonlarına üye seçiminin nisbi çoğunlukla gerçekleştirileceği, bununla birlikte komisyondaki üyelerin parti dağılımının, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle belirleneceği, dolayısıyla anılan hususta basit oran yönteminin benimsendiği sonucuna varılmaktadır, Öte yandan, basit oran yöntemiyle komisyondaki partiler arası üye dağılımının belirlenmesi, temsilde adalet ilkesine, çoğulcu demokrasi anlayışına ve ihtisas komisyonlarının kurulmasından beklenen faydaya daha uygun düşmektedir. Partiler arası üye dağılımında basit oran yönteminin uygulanması gerektiğine işaret edilmiştir " dendi. 

Demirbüken yaptığı açıklamada şunları söyledi:
" Danıştay'ın kararı  ve Türkiye Belediyeler Birliği kararı ile uygulanması gereken sistem açıkken AKP'li başkan güç zehirlemesi yaşamış, bu ben miyim havlarına girmiş, kendini hukuktan üstün görmeye başlamıştır.

Kasıtlı olarak halkın iradesini yok saymıştır. Danıştayın kararını görmezeden gelmiştir .Meclis üylerimize olan kin ve nefretlerini göstermişlerdir.

Danıştayın kararına rağmen meclis üylerimizi komisyonlara almamıştır. Oysaki Danıştay kararı açıktır.Türkiye Belediyeler Birliği'nin kararı açıktır. Uygulanacak sistem hangisidir, belirtilmiştir.

CHP meclis üyemiz Ali Çiftel halkın faydasını ve çıkarlarını koruduğu için komisyonlardaki usulsüzlüklere son verceğini  bildikleri için hukuku dinlemiyorlar usulsuzlüklerine devam etmek için her türlü hukusuzluğa baş vuruyor. CHP genel  merkezi, CHP  il başkanlığı, CHP  ilçe başkanlığı olarak her zaman meclis üylerimizin arkasındayız .

Siverek'te ilk defa halkın haklarını savunan usulsüzlük ve yolsuzkları dile getiren, halkın meclis üyleri oldu. CHP meclis üyleri halkın meclis üyeleri oldukları için adeta düşman muamelesi görüyorlar.

'Halkımız müsterih olsun idare mahkemisine baş vuracağız. Meclis üyelerimizin gecikmiş, gasp edilmiş haklarını geri alacağız. Mahkeme kararından sonra ilgililer hakında suç duyursunda bulunacağız. Meclis üyelerimize düşmanca davranmaları, haklarını gasp etmeleri  asla bizleri yıldırmayacaktır. Aksine daha azimle çalışmamızı sağlıycaktır .'' 

Kaynak: tarafmedya.com

DANIŞTAY KARARI

TARAF MEDYA


YORUMLAR

  • 0 Yorum