Reklam
Reklam
Gelir dağılımının tüketici davranışlarına etkisi
Fatih Gürez

Fatih Gürez

Gelir dağılımının tüketici davranışlarına etkisi

23 Kasım 2021 - 11:46

Bir ülkede gelirin dağılımı, o ülkenin gelişmişlik düzeyi, toplumun sosyal ve idari yapısı hakkında bir fikir verebilmektedir. Nitekim, gelir dağılımının bozuk olduğu ülkelerde, genelikle siyasi yapının da demokratik olmadığı gözlenmektedir. Buna karşılık demokratik toplumlarda, oluşturulan özgür grupların faaliyetleri, talepleri, denetimleri sonucunda gelirin daha adil dağıldığı görülmektedir.

İktisat konuları içerisinde gelirin önemli bir yeri vardır. İktisadi davranışlara yön veren birçok faktör içinde gelir birçok iktisadi faktörü etkilemekte ve etkilenmektedir. Bu faktörlerden en önemlilerinden biri de tüketicilerin gelirleri ve harcama davranışlarıdır. Bu nedenle en çok araştırılan iktisat konularında biri haline gelmiştir. Ayrıca bireylerin, tüketim harcamaları kararlarında ekonomik faktörler dışında sosyolojik ve psikolojik faktörlerin de etkili olduğu söyleyebiliriz.Bireylerin demografik özellikleri başta olmak üzere, eğitim düzeyleri, ikamet ettikleri yer, gelirleri, tüketim harcama eğilimleri çeşitli faktör değişkenleri, gelir-tüketim davranış ve harcamalarında etkili faktörlerdir. Bu faktörler hanehalklarının tüketim eğilimlerini önemli derecede etkilemekte ve farklılaştırmaktadır.
Hanehalkının elde ettiği gelirin türü ve gelirini kullanım şekli  gelir oluşumu için önemlidir. Ayrıca, hanehalkı milli gelirin bölüşümünde önemli bir yere sahiptir. hanehalkı gelir türlerinden olan ücret-prim geliri, faiz ve kira geliri, emekli maaşı ve diğer maaşların hanehalkı tasarruflarını pozitif etkilediğini söyleyebiliriz. 
Kazanılan gelirin hesaplı kullanılmamasından dolayı gelir düzeyi yüksek olan aileler bile belli ekonomik sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bu noktada gelir gider dengesinin sağlanamaması, ailelerin yaptıkları harcamalar ile kazançlar arasındaki farkların aleyhlerine büyümesine neden oluyor. 

Kısaca gelir artıkça harcamalar da artar…

YORUMLAR

  • 0 Yorum