Reklam
Reklam
Türkiye'de Çevre Bilincinin Geliştirmesinde Eğitimin Rolü  
Fatih Gürez

Fatih Gürez

Türkiye'de Çevre Bilincinin Geliştirmesinde Eğitimin Rolü  

08 Nisan 2022 - 17:48

Etkili bir çevre eğitimi için öncelikle her yaş grubu ve eğitimin her kademesi için çevre eğitimi programlarının oluşturulması son derece önemlidir. Bu programların temel amacı, öğrencide çevre bilinci oluşturmak ve bunu kalıcı kılmaktır. Var olan eğitim programlarından yararlanılarak günümüz koşulları için çevre eğitimine en uygun olacak biçimde programlar yeniden düzenlenmelidir. Okullarda istenilen çevre eğitiminin amaca yönelik olacak biçimde verilebilmesini sağlamanın ilk adımı, öğretmenlerin yeterli derecede çevre bilincine sahip olmasıdır. Gelecek nesillerin yetiştirilmesinde, öğretmenlerin sahip olduğu niteliklerin önemi düşünüldüğünde öğretmen yetiştiren programlarda özellikle de sınıf öğretmeni yetiştiren programlarda çevre eğitimi konusuna daha fazla yer verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de, çevre eğitimi tüm derslerle ilişkilendirilecek biçimde ele alınmalıdır. Günümüzde eğitimin temel işlevlerinden birisi de bireylere doğayı ve çevreyi tanıma, sevme ve korumaya yönelik davranışlar kazandırmaktır. Bu kapsamda çevre eğitimi; toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi, başka bir deyişle çevrenin korunması için yeterli bilgi ve becerilerin verilmesi, çevreye ilişkin doğru tutum ve davranışların gösterilmesi neticesinde çevreye duyarlı bireyler yetiştirilmesi ve tüm sonuçların izlenmesi sürecidir. Çevre eğitimine erken yaşlarda başlanılması gerekmektedir. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim dönemlerinde öğrencilere bilgi vermekten çok tutum ve davranış noktasında eğitim verilmesi son derece önemlidir. Çünkü bu tutum ve davranışlar gelecekteki istenilen davranışların temelini oluşturur. İlköğretim ve ortaöğretimin ardından yükseköğretimde de öğrencilere sağlam bir çevre bilinci kazandırılması hedeflenmelidir. Üniversite öğrencilerinin gelecekte toplumda üstlenecekleri roller düşünüldüğünde, onların çevre kavramına ilişkin düşüncelerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin, günümüzde küresel bir mesele olan çevre kavramına yönelik algılarının ortaya çıkarılması ve üniversitelerde konuyla ilgili neler yapılabileceğinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
 
Mehmet fatih GÜREZ
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum