Reklam
Reklam
Sürdürebilirlik  
Mehmet Emin KUŞ

Mehmet Emin KUŞ

Sürdürebilirlik  

28 Mayıs 2021 - 19:46

“Sürdürebilirlik”, Şanlıurfalı ekonomi uzmanı ve iş insanı olan Mustafa Pakır’ın bu yıl içinde çıkarmış olduğu üçüncü kitabıdır. İlk önce “VERGİ VE DEMOKRASİ” ardından “MARKALAŞMA” ve son olarak “SÜRDÜREBİLİRLİK” isimli kitabını çıkardı. Devamı yani dördüncü kitabı da yolda.
 
Peki ne anlatıyor, “Sürdürebilirlik” ile yazarımız okuyucuya ne mesajlar vermek istiyor derseniz, kısaca sizlerle paylaşmaya çalışacağım.
 
Yazarımız bu kitabında insan hayatında ve insanlık için önemli olan, hatta hayati olan birçok konuyu açık ve anlaşılır bil dil ile bizlere aktarıyor.
 
-Kitabın ara başlıkları şöyle:
-Sürdürebilirlik,
-Soyyal yönden
-Ekonomik yönden
-Çevresel yönden
-Sürdürelebilir kalkınma kavramının çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları
-Sürdürebilirlik kavramı ve insan
-Sürdürülebilir kalkınma: kapsamı ve içeriği
-Sürdürülebilir kalkınma’da Türkiye’nin yasal çerçevesi
-Sürdürülebilir kalkınma’da Türkiye’nin durumu ve sorunları
-Sürdürülebilir kentsel planlama
-Yerel yönetimler ve kalkınmada yerel yönetimlerin sorumlulukları
-Klasik yerel yönetimden yerel yönetişime
-Kentsel sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin gerçekleştirilmesinde yerel yönetimlerin rolü
-Yerel kalkınmanın temel ilkeleri ve belediyelerin misyonu
-Sürdürülebilir kalkınmada küreselden yerele çevre sorunları
-İklim değişikliği ve küresel ısınma
-Atmosferin sera etkisi ve küresel ısınma
-İklim değişikliği ve nedenleri
-İnsan kaynaklı iklim değişikliği
-Karbondioksit (ceo2)
-Metan (ch4)
-Diazotmonoksit (n20)
-Kloroflorokarbonlar (cfcler)
-Su buharı
-İnsan faaliyetlerinin rolü
-Küresel ısınma, sera gazları ve ozon sorununun uluslarası toplumlarda gündeme gelmesi
-Uluslarası sistemde çevre sorunları ve çevre hareketleri
-Uluslarası sistemde çevre sorunlarına çözüm arayışları
-Kyoto sözleşmesi
-Kyoto protokolü esneklik mekanizmaları
-Kyoto protokolü ve Türkiye’nin konumu
-İklim değişikliği ile mücadelede ulusal süreç
-Türkeye’nin Kyoto protokolü’ne taraf olması
-Türkeye’nin yükümlülükleri
-Türkeye’nin Kyoto protokolü’ne taraf olmasının avantajları
-Türkeye’nin Kyoto protokolü’ne taraf olmasının dezavantajları
-Türkeye’nin Kyoto protokolü’ne taraf olması ve çevre politikası
-Dünyanın oksijen deposu amazon yağmur ormanlarının
-Ormansızlaşmanın nedenleri
-Kayıp oranları
-Sürdürelebilir bir kalkınma için sürdürelebilir bir çevre
 
 
 
Kitapta önemli bilgiler var. Yediden yetmişe her insanın faydalanabileceği konular. Kitabı okumanızı tavsiye ettikten sonra sizi yazarımız Mustafa Pakır’ın yazmış olduğu kitabın “GİRİŞ” bölümüyle başbabaşa bırakıyorum.
 
 
Artık, sınırsız kalkınma kabul görmemekte; sürdürülebilirlik, ekonomik sosyal ve çevresel amaçların birlikte başarılmasında yerel, ulusal ve uluslararası stratejilerin temel yaklaşımı olarak benimsenmektedir. Bununla birlikte bireyler ve toplumlar, sürdürülebilirlik beklentilerinin başarılmasında önemli sorunlarla karşılaşmaktadır.

Ekonomik kalkınma, halen, toplumsal refah düzeyi için önemli gösterge olmakla birlikte bunun sağlıklı çevre içinde belli düzeyde uyumu sağlamış topluluklarca başarılması kısaca sürdürülebilir olması önemlidir. Sorun, sürdürülebilir kalkınmanın tanımının teoride olabildiğince geniş olarak yapılmasına rağmen, somut sürdürülebilirlik uygulamaların bunun çok gerisinde kalmasıdır. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası bazı somut alanlarda ekonomik, sosyal ve çevresel amaçların başarılı birlikteliğinin sağlanmasına karşın, kavramın önünde teorik ve pratik anlamda önemli engel ve açmazlar bulunmaktadır. Küçük ölçekte bakıldığında, kirliliğin oluştuktan sonra giderilmesinden önce kirliliğin oluşmadan önlenmesi, büyük ölçekte ise çevresel öncelik ve kısıtların birer fırsata dönüştürülmesi; toplumların bu bakışla resmi politikalarını geliştirip uygulamaları; toplumsal duyarlılık ve ilgi; eğitim; düzenleyici ve denetim standartları; kuzey-güney diyalogu; nüfus artışı, doğal kaynakların kullanımı; yoksulluk; kuşaklar arası adalet ve üretim-tüketim kalıplarındaki değişim sürdürülebilir kalkınma kapsamında başarılması gereken önemli konu başlıklarından sadece bazılarıdır.

Bu çerçevede toplumsal hassasiyetlerin de artmasıyla kurumlar, ekolojik dengeyi gözeten bir kalkınma eksenine dönmeye zorlanmış, sonuçta ortaya, kökeni çok eskilere dayandırılmakla birlikte, yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren sıkça kullanılmaya başlanan "Sürdürülebilir Kalkınma" (SK) kavramı çıkmıştır.
Zamanla, kalkınmanın sadece ulusal düzeyde sürdüremeyeceği, yerel dinamiklerin de kalkınma için harekete geçirilmesi anlayışı gelişmeye başlamış, kalkınma konusunda yaşanan bu ölçek değişimiyle sürdürülebilir kalkınma için yerel kalkınma yaklaşımı gündeme yerleşmiştir.

Bununla birlikte özellikle kentler ve diğer yerleşimler sanayileşme, kentleşme ile birlikte ulusal ve uluslararası ekonomik, teknolojik ve çevresel sürekli değişen ve gelişen koşullarla sürdürülebilir kalkınmanın öznesi ve aynı zamanda nesnesi konumundadır. Bu anlamda çoğu topluluk sürdürülebilir kalkınmanın yaşamın bir gerçekliği olmasının farkına vararak, başarım stratejileri ile sürdürülebilirliğin ölçümü üzerinde uygulamalar yapmaktadır. Sürdürülebilirlik konusunda çoğu küresel olan ilgi alanlarının yerel topluluklarca o yerleşime özgün nasıl formüle edileceği; yerel sürdürülebilirliğin başarılmasında yerleşimlerin kapasitelerini harekete geçirme yeteneklerinden çoğu zaman yoksun olması; çoğu ekonomik faktörlerin sürdürülebilirliğin sağlanması üzerindeki baskısı; hukuki, kurumsal ve örgütsel yetersizliklerle birleşen toplumsal ve bireysel değerler, önceliklerin nasıl belirleneceği konuları sürdürülebilirliğin başarılması önündeki başlıca engeller olarak karşımıza çıkmaktadır. Geliştirilen politika ve uygulamalardan edinilen kazanımların ise bu süreçte karar alıcı ve uygulayıcılara yararlı olacağı düşünülmektedir.
 
Sürdürülebilir kalkınma tanımları, kavramın doğası gereği, çok geniş ve disiplinler arası çerçevede yapılmaktadır. Tanımlar, kendi arasında incelendiğinde ilgi alanlarına göre yönetim, politika, sosyal-ekonomik-teknolojik ve çevresel değerler, küresel yaklaşım, sistem yaklaşımı, gelecek nesiller, karar verme süreçleri, teorik yaklaşımlar, halk katılımı ve uygulayıcıların deneyimleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bununla birlikte, aslında, sürdürülebilir kalkınma tanımlamaları sonuçsuz tartışmalardan öteye geçemeyen düşünsel egzersizler de olabilmektedir. Benimsenmesi gereken, ekonomik kalkınma ile çevresel gelişmenin birbirinden ödün vermeksizin el ele beraberce başarılması gereğidir. Bu kapsamda, teorik açıklamalardan öte somut konularda açık, sorumlu ve katılımcı uygulanabilir modeller içinde bu ilkelerin uygulanabilirliğinin başarılması çok daha önemlidir. Bu amaçla, çalışmada, öncelikle kalkınma ve sürdürülebilirlik konuları tanımlanmış; ardından yerel, kentsel sürdürülebilirlik ve yerel yönetimlerin bu konudaki sorumlulukları incelenmiştir.
 

YORUMLAR

 • 4 Yorum
 • Hüseyin orak
  1 ay önce
  Okuyan, okutan, düşünen, üreten bir topluma çok ihtiyacımız var. Bu yolda çaba serf eden değerli yazarları özellikle kutluyorum.
 • Musataf pakır
  3 ay önce
  Yazar ve şaire değer veren Mehmet Emin Kuş a çok teşekkür ediyorum
 • Abdurrezzak bintalha
  3 ay önce
  Çok güzel elinize sağlık başarılarınızın devamını dilerim
 • Musataf pakır
  3 ay önce
  Sürdürülebilirlik kitabımın sizin gibi değerli bir yazar Mehmet Emin Kuş tarafından,incelip okunması ,yorumlanması,bilgilerinin paylaşılması,taktire sayan bir davranıstir..Bu vesile ile size tesekkurlerimizi sunuyoruz..