Reklam
Reklam

Şanlıurfa’da korkutan tablo: Baro çalışma başlattı!

Şanlıurfa Barosu, 2021-2022 dönemi mağdur ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin rapor hazırlayarak basın açıklaması düzenledi.

Şanlıurfa’da korkutan tablo: Baro çalışma başlattı!

Şanlıurfa Barosu, 2021-2022 dönemi mağdur ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin rapor hazırlayarak basın açıklaması düzenledi.

21 Eylül 2022 - 18:14
Reklam

Şanlıurfa Barosu, 2021- 2022 dönemi mağdur ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin çalışma başlattı. Çalışma sonucu rapor hazırlayan Şanlıurfa Barosu, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklama Baro hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşirken açıklamayı ise Baro Başkanı Avukat Velat İzol, yaptı.

Başkan İzol’un bvasın açıklamasına, yönetim kurulu üyesi avukatlarda katılarak destek verdi.

Avukat Velat İzol, “her yıl binlerce çocuk, ayrımcılığa, istismara, şiddete, ticari sömürüye maruz kalmakta, kasten veya ihmal nedeniyle yaralanmakta veya öldürülmektedir. Raporun içinde yer alan tablolardan ve verilerden de anlaşılacağı üzere, çocuk ceza adalet sisteminin içerisinde yer alan çocuk sayısı, çeşitli suçlar ve nedenlerle her geçen gün artmaya devam etmektedir” dedi.

“MAĞDUR ÇOCUK SAYISI 8.290”

Sayısal verilerden oluşan bu rapor, her ne kadar suça ilişkin nedenleri irdelememekte ise de, ceza adalet sisteminin içinde yer alan çocuklara ilişkin içinde bulunduğumuz durumu fotoğraflaması ve bu alanda yapılacak olan çalışmalara ön ayak olması açısından oldukça önemli buluyoruz. 1 Ocak 2021 ile 1 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki bir buçuk yıllık dönemde, ceza adalet siteminin içinde yer alan mağdur çocuk sayısı 8.290 iken, suça sürüklenen çocuk sıfatıyla sistemin içinde yer alan çocuk sayısı 5.972 olmak üzere toplam sayı 14.262’dir. Bu sayının %10’nu 12 yaşından küçük çocuklar oluşturmakta iken, %21’ini 12-15 yaş aralığında bulunan çocuklar, %69’nu ise 15-18 yaş aralığında yer alan çocuklar oluşturmaktadır.

“3 BİN 539 ÇOCUĞA AVUKAT ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ”

2021’in ilk altı ayında soruşturma ve kovuşturma aşamasında 3.539 çocuğa avukat ataması gerçekleştirilmiş iken bu sayı 2021 yılının ikinci altı ayında %48 oranında artış göstererek 5250’ye yükselmiştir. Yine 2021 yılının ilk altı ayında soruşturma aşamasında 2.727 mağdur ve suça sürüklenen çocuğa avukat ataması yapılmış iken, bu sayı 2022 yılının ilk altı ayında, aynı dönemle kıyasla %56 artış göstererek 4.264 olarak kayıtlara geçmiştir.

“İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUK SAYISI 988”

Son bir buçuk yıllık süre zarfında çocuğun cinsel istismarı suçu sebebiyle avukat görevlendirilen mağdur çocuk sayısı 988’dir. Bu sayının %81’ini mağdur kız çocukları için yapılan görevlendirmeler oluşturmaktadır. Bu suç sebebiyle avukat ataması yapılan 12 yaşından küçük mağdur erkek çocuk sayısı ise 107’dir. Yine 2021 yılının ilk altı ayında soruşturma aşamasında avukat görevlendirilen mağdur çocuk sayısı 220 iken, 2022 yılının ilk altı ayında bu sayı 349’a yükselerek %57’lik bir artış göstermiştir.

“REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU 1061”

Son bir buçuk yıllık süre zarfında reşit olmayanla cinsel ilişki suçu sebebiyle avukat görevlendirilen mağdur çocuk sayısı, 1061’dir. Bu görevlendirmelerin %93’ü 15-18 yaş aralığındaki kız çocukları için yapılmış iken, %3’lük kısmı 12-15 yaş aralığındaki kız çocukları ile ilgili atamalar oluşturmaktadır. Son bir buçuk yıllık süre zarfında bu suça ilişkin olarak kovuşturma aşamasında sadece 4 görevlendirme yapılmış ve tamamı mağdur kız çocukları ile ilgilidir. Bu suç tipiyle ilgili olan sayısal verilerin, erken yaşta evlilik ile ilgili olduğu tarafımızca bilinmekte ve tahmin edilmektedir.

“KASTEN YARALAMA SUÇU 2 BİN 74”

Son bir buçuk yıllık süre zarfında kasten yaralama suçu sebebiyle avukat görevlendirilmesi yapılan mağdur çocuk sayısı 2074 olup bu atamaların %68’ini erkek çocukları oluşturmaktadır. 2021 yılının ilk altı ayında soruşturma aşamasında bu suç tipi nedeniyle mağdur çocuklara yapılan atama sayısı 483 iken, 2021 yılının ikinci altı ayında %66 artış göstererek 803’e yükselmiştir.

“4 BİN 225 ÇOCUĞA MÜDAFİ GÖREVLENDİRMESİ YAPILDI”

1 Ocak 2021 ile 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında soruşturma aşamasında 4.225 suça sürüklenen çocuğa müdafi görevlendirmesi yapılmış olup bu sayısının %96’sı erkek, %4’ü ise kız çocukları için yapılan görevlendirmeler oluşturmaktadır.  Bu sayının %78’si ise 15-18 yaş aralığında bulunun çocuklardan oluşmaktadır. 2021 yılının ilk altı ayında soruşturma aşamasında 952 suça sürüklenen çocuğa müdafi ataması yapılmış iken 2021 yılının ikinci altı ayında bu sayı %68 artarak 1597’ye yükselmiştir.

“HIRSIZLIK SUÇUNA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISI 1228”

Son bir buçuk yıllık süre zarfında hırsızlık suçu sebebiyle müdafi görevlendirmesi yapılan suça sürüklenen çocuk sayısı 1228 iken bu atamaların %97’si erkek çocukları için yapılmıştır.

“HIRSIZLIK SORUŞTURMA AŞAMASINDA MÜDAFİİ ATANAN ÇOCUK 496”

2021 yılının ilk altı ayında hırsızlık suçuna ilişkin soruşturma aşamasında müdafii atanan çocuk sayısı 254 iken, 2022 yılının ilk altı ayında %95 artışla 496 olmuştur. Kasten yaralama suçu sebebiyle soruşturma aşamasında müdafii görevlendirilmesi yapılan suça sürüklenen çocuk sayısı 1047’dir. Bu sayısının %95’ini suça sürüklenen erkek çocuklar oluşturmakta iken 15-18 yaş aralığında bulunan çocuk sayısı ise bu suç tipiyle ilgili yapılan atamaların %81’ini oluşturmaktadır. Son bir buçuk yıllık süre zarfında çocuğun cinsel istismarı suçu sebebiyle müdafii görevlendirilen suça sürüklenen çocuk sayısı 166 olarak kayıtlara geçmiş iken, müdafii ataması yapılan suça sürüklenen kız çocuk sayısı sadece 1’dir. 2021 yılının ilk altı ayında, bu suç tipi nedeniyle soruşturma aşamasında müdafii ataması yapılan suça sürüklenen çocuk sayısı 29 iken, 2021 yılının ikinci altı ayında %145 artış göstererek 71’e yükselmiştir. Bu suç tipi nedeniyle, müdafii förevlendirmesi yapılan suça sürüklenen çocukların %71’i 15-18 yaş aralığında yer almakta olup %29’u ise 12-15 yaş aralığındadır. Son bir buçuk yıllık süre zarfında Kullanmak için uyuşturucu bulundurma suçu nedeniyle müdafii görevlendirilen suça sürüklenen çocuk sayısı 104 olup bu sayının %6’sını kız çocukları oluşturmaktadır. Soruşturma aşamasında müdafii görevlendirilen suça sürüklenen çocukların %96’sı 15-18 yaş aralığındadır.

“HER YIL BİNLERCE ÇOCUK YARALANMAKTA VEYA ÖLDÜRÜLMEKTE”

Sonuç itibariyle her yıl binlerce çocuk, ayrımcılığa, istismara, şiddete, ticari sömürüye maruz kalmakta, kasten veya ihmal nedeniyle yaralanmakta veya öldürülmektedir. Raporun içinde yer alan tablolardan ve verilerden de anlaşılacağı üzere, çocuk ceza adalet sisteminin içerisinde yer alan çocuk sayısı, çeşitli suçlar ve nedenlerle her geçen gün artmaya devam etmektedir.

“SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISI ŞOKE EDİCİ DÜZEYDEDİR”

Her ne kadar Ceza Muhakemesi Kanunu Uygulama Servisi tarafından yapılan atamalar ışığında bu verilere ulaşmışsak da, yargıya intikal etmeyen çok sayıda mağduriyetin de olduğu unutulmamalıdır. Bununla birlikte, son bir buçuk yıllık dönemde hem mağdur çocuk sayısındaki artış hem de suça sürüklenen çocuk sayısındaki artış şoke edici düzeydedir.

“ÇOCUKLARIN KORUNMASI MUTLAKA SAĞLANMALIDIR”

Bu nedenle çocuk mağduriyeti ve çocuk suçluluğunun önlenmesi amacıyla, kaynakların çocuk yararına kullanılması konusunda çaba gösterilerek etkin ve acil önlemler alınması, çocukların korunması noktasında öncelikle tüm toplumun bilinçlenmesi mutlaka sağlanmalıdır” dedi.
Kaynak: urfanatik.com

YORUMLAR

  • 0 Yorum