Reklam
Reklam
Dünya Halleri
Mehmet İmre

Mehmet İmre

Dünya Halleri

27 Kasım 2022 - 16:09

"Dünyayı zahirdeki güzelliği ile görürsen aldanma. O, hilesi, tuzağı, öldürücü zehirleri ile düşkünlerine verilmiştir. Gafletle dokunanı derhal öldürür. Onda sadakat, onda vefa diye bir şey yoktur. Ona iyi gözle bakıp hoşlanma; şöyle ol: Sahrada bir adam çırılçıplak kazayı-hacete oturmuş. Hem edep yeri görünüyor hem de koku geliyor. Sen mecbursun hem burnunu tutacak hem de gözünü kapayacaksın. İşte dünyanın hali. Ondan kurtulmak için hem gözünü kapa hem de burnunu tut... Dünyaya ihtiyacın kadar bağlan! Kalpten sevme; Nasibin ne ise gelir üzülme...!" Abdülkadir Geylani hazretleri. 
 “Dünya’nın yüzü (hali) vardır.” 1-Cenab-ı Hakk’ın Esmasına bakar, bu yüzü gayet güzeldir, nefrete değil, aşka layıktır. 2-Ahirete bakar; ahiretin tarlasıdır, Cennetin mezrasıdır, rahmetin mezheresidir. 3-İnsanın hevesatına bakan yüzü. Bu yüz çirkindir. Çünkü fanidir, zaildir, elemlidir, aldatır. Abdullah bin Abbas (ra)’dan rivayet edildiğine göre, Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “İnsanoğlunun bir dere dolusu altını olsa, bir dere daha olsun ister. Onun ağzını topraktan başka bir şey doldurmaz. Ama Allah, tövbe edenin tövbesini kabul eder.” Buhârî, Rikak 10; Dünyevileşme hastalığının insanda ortaya çıkan belirtileri, Kirlenmenin farkında olmamak. Yaşamımız sürerken hayatımız bir şeyler alıyor (kirleniyoruz). Yerinde durmuyor. Biz ise çoğu zaman bunun farkında olmuyoruz. Özellikle sosyal çevremiz bunu fark etmemizi engelleyebiliyor.
Hassasiyetlerimiz azalıyor ve biz bunu ciddiye almıyoruz. Namazlarda geciktirmeler, kaçırmalar unutmalar, Naslara karşı lakayt davranma Sorumluluklarda gevşeme, yapıyormuş gibi davranma. Yakini iman, tevekkül yerini Şüpheciliğe bırakması ya kaybedersem ya param biterse ya çoluk çocuğuma bir şey olursa kaygılarının artması. Amelsizlik. Pratik eksikliği, Salih amellerde azalma, tembellik, boş verme. Ahiret'i gündemimizden çıkarma. Bir araya geldiğimizde muhabbetlerimizin genelinin Evlerimizden, arabalarımızdan, Gittiğimiz tatillerden, Çocuklarımızı yarıştırdığımız deneme sınavlarından, dershanelerden vs. oluşması. Emr-i Bil maruf görevinin zayıflaması veya bitmesi. (Nasihat dinlememe)
Bireysel düşünmeye başlamamız. Sadece kendisi vardır. Cemaati, ümmeti yoktur. Toplumsal sorunlara bir duyarlılığı yoktur. Sadece kendisi ve çocuklarının geleceğini düşünür. Hazcılık, Her şeye bu gözle bakmaya başlama, Dünyayı Lezzet, zevk, keyif ve sefa yeri olarak algılamaya başlaması. Bu uyarıya karşı genelde şu cevabı alıyoruz. "Müslümanlar bunlardan mahrum mu kalsın?" Tatil kültürünün hayatımızı etkilemesi. Olmazsa olmaz bir hale gelmesi. İsrafın artması buna mukabil infak'ın azalması. Madem bu kadar kazanıyorum tüketme hakkım var. Ben çok akıllı bir adamım bu kazancı kendi aklımla kazandım dilediğim gibi harcarım, harcamayı da yine bu aklımla en iyi ben yaparım.
“Dünyevileşme riskinden korunma yolları,”
Eşyaya bakış açımız "Sahip olma" değil "Emanet" şeklinde olmalı. Dünyevileşmede belki de en önemli mesele eşya ile aramızda kurduğumuz ilişkinin mahiyetidir. Eşyaya bakış açımız ihtiyacımızı gideren ve "emanet" edilen bir meta olmanın dışına çıkmış, egemen olma, sahip olma ve aidiyet hırsının ve iktidar güdüsünün kışkırtıcılığı ile 'maliklik' pozisyonuna dönüşmesidir. Aile, Cemaat, Ümmet üçlüsüne dikkat edilmeli. Çünkü; Modernizm bizi bunlardan vurarak, (Bireyselleştiriyor.) İslami mücadelenin ve gayretlerin içerisinde olma. Her an mücadelenin sıcaklığını hissetme. Takva'yı önceleyenlerden olmak, Geleneksel ve modern tahribatlara karşı, Kuran ve sahih sünnete dayalı ıslah mücadelesini sürdürmeli.
Dünyevileşmeye karşı, hakikat vurgusu yapan Kur'an'la sürekli ve olması gerektiği şekilde irtibat içerisinde olmak. En büyük eksikliğimiz yeterince okumamamızdır. Okuma bize aralıksız uyarıları yapacaktır. Sohbet konularımızda ölüm gerçeğinin bize yakın olduğunu unutmadan sık sık gündemimizde tutmalıyız. Dünyevileşmek en fazla mal üzerinden bizi vurduğuna göre İnfaklarımızı çoğaltmalıyız. Sık sık Muhasebemizi yapmalıyız. Bu ümmeti bekleyen en büyük tehlike Yahudileşmek, yani dünyevileşmektir. Çünkü Müslüman İsrailoğulları dünyevileşince Yahudileştiler. Rabbim cümlemizi şuurlu Müslümanlardan eylesin. Âmin. Selamla Kalın Selamet’te Kalın…
Mehmet İMRE 
  28.11.2022

YORUMLAR

  • 0 Yorum