Reklam
Reklam
Sokak Köpekleri ve hayvan hakları
Mustafa Pakır

Mustafa Pakır

Sokak Köpekleri ve hayvan hakları

31 Mayıs 2024 - 11:59

Sokak Köpekleri ve hayvan hakları ile ilgi medya yazarlar derneğinin sonuç  raporundan:

Ülkemizde son günlerde gündemi en çok işgal eden konuların başında gelen sokak köpeklerinin doğrudan veya dolaylı şekilde insanlara ve diğer canlılara, örneğin başka köpeklere ve kedilere vermiş oldukları zararlar, önemli bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır. Toplumda bu hayvanların oluşturdukları tehlike sebebiyle hayvan barınaklarında tutulmaları, buradan dışarıya bırakılmamaları hatta uyutulmaları yönünde bir anlayış yerleşmeye başlamıştır.  Sokak köpeklerinin insanlara, bunlar içerisinde özellikle çocuklara, yaşlılara ve diğer canlılara saldırdıklarına, onların ölümlerine ve ciddi şekilde yararlanmalarına ilişkin haberlere çok sık karşılaşılmaktadır. Bu saldırılar karşısında toplumda sokak köpeklerinin sürekli olarak hayvan bakımevlerinde tutulması gerektiği, hayvanlar bakımevlerinde tutulmadıkları veya öldürülmedikleri için saldırılara engel olunamadığı gibi bir algı oluşmuş bulunmaktadır. İlgili mevzuat incelendiğinde sokak köpeklerinin sürekli olarak hayvan bakımevlerinde tutulmaları mümkün olmadığı görülmektedir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği gereğince sokak köpekleri için hayvan bakımevi kurulacak, hayvanlar hayvan bakımevine götürülecek, burada hayvanlara bakılacak, hayvanların sağlıklarına kavuşmaları sağlanacak, kayıtları alınacak, rehabilitasyonları kapsamında aşıları yapılacak, hayvanlar kısırlaştırılacak, dijital kimliklendirme yoluyla işaretlenecek ve sonra sahiplendirilmeye çalışılacak, sahiplendirmenin mümkün olmaması halinde alındıkları ortama bırakılacaktır. Sokak köpekleri alındıkları ortama bırakıldıktan sonra ise beslenmeleri bakımından desteklenecek, kendileri için besleme noktaları oluşturulacaktır. Sokak köpekleri sırf sayıları azaltılmak için öldürülemeyecek, ancak acı ve ıstırap çekmeleri, iyileşmesi mümkün olmayan hastalığa yakalanmaları, bulaşıcı bir hastalık taşımaları, insanlar ve diğer canlılar için tehlike oluşturmaları halinde öldürülecektir. Öldürme bu hayvanlar için düşünülecek en son çözüm olacaktır. Zira bulaşıcı bir hastalık taşıyor olmakla birlikte tedaviyle bu hastalığın ortadan kaldırılması mümkün ise, hayvanın diğer canlılar için oluşturduğu tehlike giderilebilecekse öldürme başvurulacak bir yöntem olmayacaktır. Sokak hayvanlarının sayısı, çeşitli nedenlerle hızlı bir şekilde artmaktadır. Doğal ortamda yaşama yetisini kaybeden bu hayvanlar yerleşim yerlerinin içinde ve civarında zor koşullarda yaşam mücadelesi vermektedirler. Barınmak ve yaşamlarını sürdürmek için uygun davranışları gerçekleştirmek için uygun ortamlara sahip olmamaları, düzenli ve yeterli 
beslenememeleri, sağlık sorunları, kötü muamele ve itlafa maruz kalmaları sokak hayvanlarının yaşadıkları sorunlardır. Bu sorunların çözümüne yönelik çabaların yoğunlaştırılması insanın etik sorumluluğundadır. İnsanlar tarafından evcilleştirilen, insanların yaşamını ve neslini sürdürebilmesinde önemli katkısı olan bu hayvanlar, günümüzde sahipsiz kalmışlardır. Ayrıca, sahipsiz kalmış bu hayvan türlerinin günümüzde de bazı toplumsal yararları olduğu, gelecekte ise bu hayvanlara yeniden ihtiyaç duyabileceğimiz unutulmamalıdır. Bu nedenlerle, sahipsiz hayvanların korunmalarının ve nesillerini sürdürmelerinin sağlanması insanın sorumluluğunda olmakla birlikte popülasyonlarının kontrolsüz bir şekilde artıyor olması ve bu artışın önüne mutlaka geçilmesi gerektiği de göz ardı edilmemelidir. 
Medya yazarları Derneği Başkanı 
Mustafa pakır

YORUMLAR

  • 0 Yorum