Reklam
Reklam
Allah'ın Adını Her Fırsatta Anmalı Değil Miyiz?
Mustafa Tosun

Mustafa Tosun

Allah'ın Adını Her Fırsatta Anmalı Değil Miyiz?

16 Ocak 2023 - 21:54

 1

Bazı iyi insanlara bakıyorum nerdeyse Allah'ın adını anmamak için çaba sarf ediyorlar sanki...

Oysa ki Allah'ın adı her daim, her alanda her durumda, her fırsatta anılmalı. Tabi övgü ile, yücelterek... Kanaatimce Müminler böyle yapmalı. Bunu yapan kardeşimin bir paylaşımı olursa ben de hemen paylaşıyorum severek..

Küresel sekülerizmin/inkarın pompalandığı bu çağda mümin insan, fırsat oluştuğu her durumda özellikle Allah'ı anmalı. O'nu gündem etmenin minicik fırsatını bile kaçırmamalı. Yazık bu çağın insanına zira..

Mesela geçenlerde bir öğrencim muhteşem bir gökyüzü görseli paylaşmıştı. "Keşke bu güzel gökyüzünün sahibini/yaratıcısını da ansaydın" tavsiyesi yaptım.

Üç günlük dünyada var oluşumuzun asıl gayesi Allah'ı bilmek, O'nu tanımak, O'nu sevmek, adını yüceltmek, O'na hamdetmek ve en nihayet emirlerine göre yaşamaktır. Dünyevi geçimlik için yapılanlar amaç değildir, sadece gereklidir o kadar.

2

Objektiflik adına Allah'ın adını anmama, O'nu yüceltmeme, O'na hamdetmeme hali, gaflet halidir. Yeri geldiğinde açıktan olanı kastediyorum. Gizlenecek saklanacak bir şey değil zira...

Bu gaflet halinin sağdan yanaşma gerekçesi şu olabilir: Bu işi gizli yapmak, riyasız yapmak en iyisi algısı. Bu doğru bir algı değil. Şeytani kısaca. 

Zira şu an popüler olan inkar, güzel gösterilen inkar, pasif hale getirilmeye çalışılan Allah inancıdır. Bundan dolayı eşkere (açıktan) yapmak gerektiği kanaatindeyim. Ha bir de bazı münafık tipler bu durumu kullanıyor diye bundan vazgeçmek de kanaatimce caiz değil.

Koskoca bir inkar buzdağısı var bu çağın. Onu eritmek için hohlaman gerekiyor. Onu bile ihmal ediyorsun objektiflik adına, kimse neye inandığımı bilmesin adına. Doğru değil. Eğer kalbinde iman ateşi varsa insanlar onu bilsin görsün, ola ki biri o közden almak ister. 

Nice gafil ruhlar çağın otomatik şekillendirdiği ruhlardır. Onlara karşı özgüvenle kalbinde yanan iman ateşini ortaya koymalısın. Kendilerine yabancılaşan bu ruhlara iyilik yapmak istemez misin? 

"Öyleyse Büyük olan Rabbinin ismini yücelt." (Hakka:52)

"O halde Azim Rabb'inin adını tesbih et." (Vakıa:96)