Reklam
Reklam
Farklılıklarımız Zenginliğimizdir
Emine Kurtboğan

Emine Kurtboğan

Farklılıklarımız Zenginliğimizdir

28 Mart 2021 - 13:33

Ötekileştirme, sosyal hayatta, siyasi hayatta kendi gibi olmayanı, kendine benzemeyeni dışlamak; sosyal ve siyasal değerlerin dışında tutmaktır. Ve de onu potansiyel bir düşman olarak görmektir. Tanım olarak tamda bu şekildedir.

Maalesef artık bulunduğumuz toplumda görüşlerimizi  söylemek yada  yazmak insanlar tarafından dışlanmaya  ötekileşmeye neden olmaktadır. Oysaki farklılıklarımız bizi insan  yapan değerlerimizdir. 
Birbirimizi anlamak neden bu kadar zor? Neden kendi düşüncemizde olmayan birini dinlemeye bile tahammül edemiyoruz? Neden dinine, diline, ırkına, mezhebine vs. Bakmaksızın karşımızdakinin de insan olduğunu, farklı duygulara, farklı düşüncelere ve farklı bakış açısına sahip olabileceğinin farkında olarak, onu olduğu gibi kabul edemiyoruz? 

Neden bunu yapıyoruz? İnsan olmak, değerli olmak için yeterli bir sebep değil mi? 

Elbette böyle bir olgunun arkasında birikmiş toplumsal korkular, önyargılar, saplantılar ve de özellikle sisteme egemen olma anlayışı vardır.
Fakat artık bulunduğumuz çağ ,bilginin rahatlıkla ulaşılabildiği ,araştırma, analiz yapıp sağlamasını yapabildiğimiz bir çağ

Neden kıramıyoruz?
Çünkü bu kavram bilinçli bir şekilde yapılır, insanlara empoze ettirilmeye çalışılır; ve o payede ötekileştirme başlar, kolaydır, çünkü bir insanın ötekine karşı üstün olma ihtiyacını, kendi yarattığı değerler silsilesi içinde nitelendirdiği “öbür insanı”, “farklı” olarak yaftalayıp safındakilerle beraber ortak bir hedef oluşturmak.
Oysa ki, insanlar, doğuştan getirdikleri ırk ve cinsiyet gibi biyolojik farklılıkların yanında, tarihsel gelişim sürecinde kazandıkları pek çok kültürel farklılığa da sahiptirler. Söz konusu farklılıklar, tarih boyunca insanlar arasında eşitsizlik ve toplumlar arasında çatışma sebebi olarak değerlendirilmiştir.  Farklılıkların birer ayrılık ve çatışma sebebi değil, aksine zenginlik, paylaşma ve bütünleşme vesilesi olabileceği açıktır. Çağdaş toplumların ve bireylerin yapması gereken kendi farklılıklarını ötekine dayatmak değil, onun farklılıklarının farkında olmak, onu olduğu gibi kabul etmek ve uzlaşılabilecek ortak değerler zemininde iletişim kurarak kendini ifade etmektir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum