Reklam
Reklam
Akademik etik -4
Mustafa Pakır

Mustafa Pakır

Akademik etik -4

07 Eylül 2020 - 14:14

Akademik Etik Kuralları 

Öğretim elemanlarının uymaları beklenen akademik etik kuralları Halıcı aşağıdaki gibi gruplamış ve listelemiştir (http://www.baskent.edu.tr/~ahalici/ ):Öğretime İlişkin
Sahip olunan tüm bilgileri hiç bir kıskançlık duymadan paylaşmak
Bilimsel yöntem ve yaklaşımı öğretmeyi öncelikli görev olarak benimsemek
Öğretim faaliyetlerinde etkin ve verimli olmayı diğer yaşam gayelerinden önde tutmak
Öğrencilerin karşısına sürekli kendini yenileyerek çıkmak
Öğrencilerine kalıp bilgilerden ziyade düşünmeyi ve araştırmayı öğretmek
Öğrencilere varlık nedeninin onlara bilgi aktarmak olduğunu ifade etmek
Öğrencilerin başarılarının değerlendirmesinde hiçbir zaman hakkaniyet ve iyi niyet ilkelerinden ayrılmamak
Öğretme fonksiyonunun hiç bir zaman dershane ile sınırlı olmadığını, her yerde ve her zaman öğrencilere yol gösterme ve doğru yolu bulmada yardımcı olmanın gerekliliğini benimsemek
Öğrencilerin, öğretim elemanına bağlılığında, onların güçsüz yanlarını kullanmamak
Esas başarıyı kendisinden daha başarılı öğrenciler yetiştirmekte görmek ve onlara engelleri aşmakta yardımcı olmak
Öğretme performansına ilişkin hem olumlu hem de olumsuz eleştirileri kendisini geliştirmek için kullanarak, hepsini hoşgörü ile karşılamak.


Topluma Hizmete İlişkin
Bilim adamı ve öğretim elemanı olarak çabalarını toplumun gelişmesine yönlendirmek
Bilimsel çalışmalarında önceliği toplumsal sorunların çözümüne vererek, toplumsal refahın artışına katkıda bulunmak
Öğretim elemanı olarak toplumun verdiği görevleri en doğru ve eksiksiz biçimde yerine getirmek
Mesleki uzmanlık ve üstünlüğü hiçbir zaman insanları aşağılamak ve kandırmak için kullanmamak
Toplumun geleceğini emanet edeceği gençleri yetiştirmek konusundaki sorumluluğu hiçbir zaman unutmamak


Örgüte İlişkin
Örgüte ilişkin gizli nitelikteki bilgilerin dışarıya sızdırılmaması konusunda azami dikkat göstermek
Örgüt içi iletişimi olumsuz yönde etkileyecek hiçbir tutum ve davranışta bulunmamak
Gerek üst ve gerekse ast ya da aynı düzeydeki öğretim elemanları ile ilişkilerinde gerekli saygı ve özeni göstermek
Örgütün işleyişine ilişkin düzenlemelere uymak ve bunlara ilişkin eleştirilerini açık ve samimi olarak yönetime iletmek
Örgüt içi formel iletişimde hiyerarşik yapıyı dikkate almak
Bağlı bulunulan birime ait araç ve gereçlerin kırtasiyelerin kullanımında zarara ya da israfa meydan vermemek

Bilime İlişkin
Bilimsel dürüstlük ve tarafsızlığı her zaman kişisel çıkarların üstünde tutmak
Gerçeğin araştırılmasında bilimsel yöntem esaslarından hiç bir zaman ayrılmamak
Duyguların ve çıkarların bilimsel çalışma sonuçlarını etkilemesine hiçbir suretle izin vermemek
4. Bilimsel çalışmalarda diğer eserlerden yararlanırken bilimsel yöntemlerin dışına çıkmamak
Kendisine ait olmayan fikir ve bilgilerin kaynağını en doğru biçimde belirtmek
Araştırmalarda bilimsel gayeden başka bir faktörün etkisine izin vermemek
Tüm yaşamını bilimsel araştırma yapmaya vakfetmek
Öğrencilerin bilimsel çalışmalarını desteklemek
Kendisini hiç bir zaman mükemmel görmeyip geliştirmeye çalışmak
Toplumda bilim adamının uyandırdığı güvene layık olarak, unvanı kötüye kullanmamak.

Yılmaz (2007) "Akademisyenlik Mesleğine Yönelik Etik Kodların Geliştirilmesine İlişkin Görgül Bir Araştırma" adlı çalışmasında akademik etik kuralları beş boyutta ele almıştır. 

YORUMLAR

  • 0 Yorum