Reklam
Reklam
Akademik Etik-5
Mustafa Pakır

Mustafa Pakır

Akademik Etik-5

16 Eylül 2020 - 10:32

Mesleğe karşı sorumluluk
Bir toplumun ilerleyebilmesi için eğitim ve bilimin çok önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Eğitim ve bilimin yozlaşması toplumu hiç şüphesiz geriye götürür, hatta o toplumun yıkılmasına neden olabilir. Eğitim ve bilim alanında gelişmenin sağlanması için mutlaka bu alanlarda ahlaki ilke ve kuralların oluşturulması gereklidir (Aktan, 2003; 76).
Akademisyenler için sürekli prensip haline getirilmesi gereken kuralları aşağıda anlatmaya çalıştım..
1.    Akademisyenler, kurum içinde veya dışında yetkisi bulunmadığı halde kurumunu bağlayıcı açıklamalar yapmazlar.
2.    Akademisyenler, kılık ve kıyafet konusunda gerekli özen ve titizliği gösterirler.
3.    Akademisyenler, mesai saatleri içerisinde kurumlarında bulunmaya özen gösterirler.
4.    Akademisyenler, kuruma ait doküman, kaynak ve araçları kasıtlı olarak uzun süre mülkiyetlerinde bulundurmazlar.
5.    Akademisyenler, kuruma ilişkin gizli nitelikteki bilgilerin dışarıya sızdırılmaması konusunda azami özen ve dikkati gösterirler.
6.    Akademisyenler derslerinde, maddi çıkar sağlamak için belirli kitap, doküman, vs. talep etmezler.
7.    Akademisyenler, kurumun bilgisi dışında, başka işlerde çalışmazlar.
8.    Akademisyenler, ders dokümanlarını pazarlama yoluyla kazanç elde etmezler.
9.    Akademisyenler, kuruma ait araç ve gereçleri kendi şahsi işleri için kullanmazlar.
10.    Akademisyenler, kurum içi formel iletişimde hiyerarşik yapıyı dikkate alırlar.
11.    Akademisyenler, kurumun düzenlediği toplantılara mazeretsiz olarak katılmamayı alışkanlık haline getirmezler.
12.    Akademisyenler, idari işlere ilişkin sorumluluklarını zamanında yerine getirirler.
13.    Akademisyenler, çalışma saatleri içerisinde iş dışında uğraşılarla ilgilenmezler.
14.    Akademisyenler, kuruma veya bilime yönelik olarak doldurulması gereken form ve dokümanları zamanında teslim ederler.
15.    Akademisyenler, her ne amaç için olursa olsun kurum içinde siyasi amaçla hareket etmezler.
16.    Akademisyenler, derslerini fiilen yaparlar, "Öğrencinin kapasitesi yeterli değil.", "maaş düşük" gibi veya " başka akademisyenlerde böyle yapıyor" diye hareket etmezler.
                                    Mustafa pakır(16.09.2020)

YORUMLAR

  • 0 Yorum