Reklam
Reklam
İnternet nedir?
Mustafa Pakır

Mustafa Pakır

İnternet nedir?

16 Mart 2022 - 18:05

İnternet her ne kadar artık Türkçeleşmiş bir terim olsa da orijinal adı ağlar arası çalışma anlamına gelen internetworking teriminden gelmektedir. Kısaca uluslararası ağlar gibi algılanabilir. Esas karşılığı pek çok ağı birbirine bağlayan bir ağdır. Böylece ağa doğrudan bağlı bazı bilgisayarların sürekli aktif olmasından dolayı sıradan bir kullanıcı her girişinde istediği veriye erişebilmektedir. İnternet’ in temeli ABD Savunma Bakanlığı’ nın yaptırmış olduğu bir araştırmaya dayanmaktadır. Buna göre bilgisayarların zarar görmesi durumunda haberleşmeyi mümkün kılmak için bir sistem tasarlanmış ve ARPANET olarak isimlendirdikleri küçük bir ağda denemeler yapmışlardır. Ardından ABD Ulusal Bilim Kurulu (National Science Foundation veya NSF) ülkenin değişik yerlerine yerleştirdiği çok pahalı 6 adet süper bilgisayarı araştırmacıların hizmetine sokmuştur [Gökçen-2005]. Özetle 1970’ li yılların başlarında ABD Savunma Bakanlığı’ nın dünyadaki pek çok bilim adamını birbirine bağlamak için kurduğu ağ bugünkü İnternet’ in temelini oluşturmuştur [Laudon ve Laudon-2006].

Şu anda dünyada yüz binleri aşan sayılarda ağ, İnternet aracılığıyla birbirine bağlıdır. Ayrıca yüz milyonlarla ifade edilebilecek sayıda bireysel İnternet kullanıcısı vardır. Bireysel kullanıcılar İnternet hizmet sağlayıcılar aracılığıyla İnternet’ e bağlanmaktadırlar.

Amerika Federal Ağ Oluşturma Konseyi 1995 yılında İnternet’ i aşağıdaki üç karakteristiğe göre açıklanabilen bir küresel ES olarak tanımlamıştır [bkz. Laudon ve Laudon-2006]. Buna göre İnternet:

- İnternet Protokolünü temel alarak, eşsiz birer adresle birbirine bağlı Bilgisayarlar ve diğer cihazlardan oluşan bir ağdır.

- Ağ cihazlarının (bilgisayarlar, yönlendiriciler, göbekler vb.) TCP/IP veya buna uyumlu protokolleri kullanarak haberleşebildiği bir ağdır.

- Haberleşme ve ağ altyapısında üst seviyede yer alan hizmetleri sağlayan bir ağdır.

İnternet teknolojilerinin işletme performansına olan etkisi kolayca ölçülememektedir. Oysa yöneticiler genellikle bazı ölçütlere göre değerlendirmeler yapmak ve karar vermek isterler. Çoğu zaman İnternet teknolojilerinin maliyetleri organizasyonlar için yüksek olabilmektedir. Bunun için Soto-Acosta ve Merono-Cerdan [2008] işletme performansı üzerinde İnternet teknolojilerinin nasıl bir etkisi olduğunu araştırmışlardır. Bunun sonucunda İnternet teknolojileriyle işletme performansı arasında doğrudan pozitif bir ilişki olmadığını tespit etmişlerdir. Ancak bununla beraber işletme içi işlemlere ve tüketiciye yönelik e-ticaret ile İnternet teknolojileri arasında pozitif bir ilişkiyi de tespit emişlerdir. Araştırmanın en ilgi çekici bulgusu ise işletme içi işlemlere ve tüketiciye yönelik e-ticaret ile işletme performansı arasında pozitif bir ilişki olmasıdır. Böylece dolaylı yoldan İnternet teknolojilerinin e-ticaret kullanımı sayesinde işletme performansına pozitif yönde etki ettiği ortaya çıkmaktadır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum