Reklam
Reklam
Kent konseyleri ne işe yarar?
Mustafa Pakır

Mustafa Pakır

Kent konseyleri ne işe yarar?

29 Ocak 2022 - 22:22

Kent konseyinde sorunların, fikirlerin ve projelerin geniş biçimde tartışılacağı ilk yer, çalışma gruplarıdır. Kent konseyi, üyelerin talepleri, eğilimi ve kentin öncelikleri doğrultusunda pek çok çalışma grubu kurar. Çalışma grupları, tematik / konu bazlı gruplardır. Bu gruplara katılabilmek için, kent konseyi üyesi olmak şart değildir. Çalışma grupları, daha geniş yelpazede bir katılıma imkan sağlar. Bu gruplarda pek çok konu ele alınır, tartışılır, raporlaştırılır. Bu raporlar ve öneriler, konseyin yetkili kurullarında görüşüldükten sonra, belediye yönetimiyle ve diğer ilgili kurumlarla paylaşılır, konunun takibi yapılır.

Kent konseylerinde kadın meclisi, çocuk meclisi, gençlik meclisi vb. meclisler kurulabilir.

Belediye kanunu, kent konseyini sivil bir platform olarak öngörmüştür. Ona bir tüzel kişilik vermemiş, özel bir bütçe tahsis etmemiştir. Ancak kanun, kent konseyinin faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli ayni ve mali destekleri belediyelerin yapmasını emretmiştir. Bu nedenle belediyeler bütçelerini yaparken, kent konseyi faaliyetlerini destekleyecek gider kalemlerini de bütçeye koyarlar.

Belediye ile kent konseyi arasında yakın bir ilişki vardır. Bu ilişkinin niteliği değişkenlik gösterir. İstanbul Kent Konseyi, kendi Yönergesinde, bu ilişkinin ılımlı mesafe ilkesine dayalı olmasını kabul etmiştir. Kent konseyi, belediyeyle yakın diyalog içinde olan ancak kendi duruşunu koruyarak kentin sorunlarının konuşulmasına, tartışmasına ve ortaklaşılan çözümlerin takibinin yapılmasına katkı sağlayan bir kurumdur.
Şanlıurfa kent konseyi yönetiminden istediğim onlarca çalışma var ..Urfa düşünce platformu olarak bizde katkı sunmaya hazırız...

YORUMLAR

  • 0 Yorum