Reklam
Reklam
10 Kasım -La- Notları
Mustafa Tosun

Mustafa Tosun

10 Kasım -La- Notları

11 Kasım 2021 - 01:12

"La ilahe" diye başlıyor Tevhidin ilk sözü ey Müslüman. “Yok” diyeceksin, “hayır” diyeceksin.

Protesto şuurunu kaybedersen kalbin onlarınki ile benzeşir. Benzeşiyor da…

Beşere taparcasına gösterilen saygı ve dayatma içini sızlatmıyorsa daha ne diyeyim. Çiçekten böcekten bahsetme olur mu?

*

"Doğ ey güneş erit taştan adamı

Ve kurut, taşları diken elleri" /Mehmet Akif İNAN

*

Türbeler, tarikatlar için vır vır konuşanlar, bugün susuyorlarsa bilsinler ki İslam'a ihanet içindedirler.

Hem resmi hem de sivil dayatmalarla tek adama kıyam durmaya zorlanan insanların ülkesinde susanların türbe tarikat eleştirisi yapması ikiyüzlülüktür!!!

Okullarda körpecik beyinlere tek adam tapıcılığı dayatmaları İslam'ın tevhid öğretisine aykırıdır. Okunan şiirleri duysanız hak verirsiniz.

*

Demek ki günümüz bazı müslümanları peygamber zamanında olsaydı Mekke'nin fethinde peygamberimiz putları ortadan kaldırırken itiraz edecekti:

-Ya Rasulullah artık barışalım müşriklerle ve putlarını kırmayalım. Onlar bize zulmetti ama böyle hep hak-batıl mücadelesi ömür boyu sürmez ya Rasulullah. Hepimiz liberal ve humanist olalım.

(tabi bu arada müşrikler böyle düşünmüyor, onların elinden gelse Muhammed'i ve arkadaşlarını yok edecekler... Günümüzde de artık barışalım dediğimiz seküler ideoloji(din) sahiplerinin de eline tam güç geçse neler yapacağı belli tabi)

Peygamberin sünnetini dikkate almayan ve peygamber kıssalarını dikkate almayanların hali içler acısı.

*

Hani İbrahim babasına “Sen bir takım putları ilah mı ediniyorsun? Gerçekten de ben seni ve kavmini apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.” demişti. EN'ÂM-74

*

Saygı duruşu, seküler bir tapınma şeklidir. Bana emanet edilen bedeni, mekanı  ve zamanı 1 dk bile olsa Allah’tan başkasına adamam! (Senai Demirci)

*

İlk Halifemiz Hz. Ebubekir: “Kim ki Muhammed’e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür, kim ki Allah’a tapıyorsa bilsin ki Allah ölmez Hayy ve Kayyum’dur”, demişken biz nasıl olur bizim gibi bir beşere ölmezlik ve kutsallık atfedebiliriz.

*

Seküler ideolojilerin ilahları fani beşerlerdir. Onlar da Allah’a hesap vereceklerdir. Gerçek ve tek ilah Allah’tır. Madem bizi yaratan O, o halde hayatımızın ilkelerini de O belirlemeli. Tarih boyu gelen peygamberlerin geliş nedeni insanların gerçek ilahlarını kaybetmiş olmalarıdır.

*

Biz biliyoruz ki Rabbimiz, Sen kendini “Melik” olarak niteliyorsun. Nas suresinde “insanların Rabbi, insanların meliki ve insanların ilahı” olduğunu ifade ediyorsun. Yanı sosyal ve siyasal hayatımıza Senin şeriatın hakim olmalı.

Senin bir takım kulların, hayata müdahale ve ilahlık hakkını başka fanilere vererek o faniyi ölümsüz kabul edip O’na adeta kulluk edercesine bağlılık gösteriyor. Biz de diyoruz ki Sen Hayy ve Kayyumsun, tek ilahsın.Bizi kurtaran ve bize hayat veren Sensin.

*

Tek Rehber/Tek Önder/Hz. Muhammed (as)

*

Bu akşam ki dersimizin konusun genç (feten) İbrahim'in kavmine, taptıkları putlardan dolayı itiraz etmesi idi. Dil ile açıklama ile hakikati anlamayanlara, anlamalarını sağlamak için putları kırdı. Biraz nefislerini suçladılar ise de tekrar önceki sapkınlıklarına döndüler.

Binlerce yıl öncesinde yüceltilen insanlar bir zaman sonra ilahlaştırılıp heykelleri dikilmiş. Yeri ve gökleri yaratan gerçek ilah unutulmuş. Peygamberlerin gönderiliş gayesi işte bu zehirli bağlılıkları tedavi etmekti. İnsanları gerçek ilahlarına çağırmaktı. Bizlere düşen de bugün aynısını yapmaktır.

Zaten tevhid akidesini yüreğinde hisseden elinden geleni yapar.

*

"Mealcilik", Kemalizm’e tosladı. İbretle izliyoruz. Oysa Kur'an, furkan bahşeder insana, hakkı batıldan ayırma yeteneği yani. Ancak Kemalizm’in tekke ve zaviyelere karsı yaptıkları, "ezberci mealcileri" nasıl da büyülemiş! Aslında sorun haşa mealde değil, sorun hurafe karşıtlığını bir SAPLANTI haline getiren zihinlerde. Öyle ki geçmiş hurafelere gözü dört açık, modern hurafelere kör..

 

Kur'an merkezliliği iddia eden hocalarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Hurafe karşıtlığına yaptığınız aşırı vurgu, sizi takip edenleri modern hurafelere ve üstelik en zalimine karşı resmen kör yapıyor..

 

Not: Mealcilik ifadesini tırnak içinde kullandım. Normalde kullanmak istemiyorum. Ancak Kur’an’daki, furkana vakıf olamama durumunu bu ifadeyle belirtmek istiyorum. Haşa meal okumaya karşı değilim ve Kur’an merkezliliği savunuyorum.

*

Allah'ın huzurunda gönüllü bir şekilde ve O'na iman ederek ayakta dururuz.

İnsan olana haddinden fazla asla saygı göstermeyiz.

İnsanı putlaştırmak tevhidi yok eder, insanı imansız eder.

Ahirette bunun hesabı çetindir.

*

<<Hani, babasına ve halkına, "şu tapıp durduğunuz heykeller de nedir?" demişti.

Onlar dediler: "biz, atalarımızı onlara tapar bulduk."

O dedi: "hiç kuşkusuz siz de, atalarınız da, apaçık bir sapıklık içindesiniz">>

(Enbiya Suresi 52,53 ve 54. Ayetler)

*

Sistem sürümden kazanıyor. Bilinç tazelemeyenler bir bir düşüyor sistemin ağına...

Müslümanlığı bütüncül idrak etmemiş olanlar seküler liderlere de pervasızca bağlılık gösteriyorlar.

Peygamberin davası neydi o halde? Bugün zorunlu olarak namazda durur gibi ayakta durdurulmak, köprüde arabadan aşağı inmezsen sana saldırılması sözde özgürlükçü arkadaşların hiç mi zoruna gitmiyor? Tarikat falan olunca tu-kaka ama modern tarikat olunca cici şirin..

*

Allah'tan başka ilah yoktur!

İslam, putperestliğe "LA" diyerek insanları sahte ilahlardan kurtarıp özgürleşmeye çağırır. Zira ancak Allah'a hakiki kul olabilenler özgürdür.

Dini önderlerin de seküler önderlerin de putlaştırılmasına ve dayatılmasına La(hayır) diyoruz.

Hiç ölmeyen ve ölmeyecek olan, bizi yaratan ve yaşatan, koruyan sadece ve sadece Allah'tır. Hamd ve şükür O'nadır. Selam ise Allah'ın yolunda olanlara olacaktır.

"İman ettim" dediği halde şirke bulaşan nice insanların olduğunu Kur'an'dan öğreniyoruz. Ölümden sonraki hesaba inananlar itikatlarını kontrol edip o doğrultuda yaşama çabasında olmalıdırlar. Aksi halde dünyada edindiğimiz hiçbir kazanım insanı Allah'ın azabından koruyamayacaktır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum