Reklam
Reklam
Bahattin Yıldız'ın Ortadoğu'da Suriye Krizi ve Bölgesel...
Mehmet Emin KUŞ

Mehmet Emin KUŞ

Bahattin Yıldız'ın Ortadoğu'da Suriye Krizi ve Bölgesel Düzene Yansımaları  

26 Nisan 2023 - 20:21

Bahattin Yıldız Şanlıurfa’da uzun yıllar siyasetle iştiğal olmuş, bir dönem Ak parti Şanlıurfa il başkanlığı yapmış Şanlıurfalıların yakından tanıdığı ve sevdiği bir şahsiyettir. İl başkanlığı sonrasında kendisini daha çok akademik çalışmalara veren Bahattin Yıldız, Yüksek Lisans tezi olarak hazırlamış olduğu bu çalışmasını daha da genişleterek bir kitap haline getirmiştir.

“Ortadoğu’da Suriye Krizi ve Bölgesel Düzene Yansımaları” isimli kitabını Cinius Yayınlarından okuyucuya sunan Bahattin Yıldız, birçok yerli ve yabancı kaynaklardan faydalanarak yazdığı kitabında gelecek nesillere bir kaynak niteliğinde hazırlayarak iyi bir araştırma ürünü olarak ortaya koymuştur, diyebiliriz.
90 sayfadan oluşan kitapta ayrıca yazarımız, Özet kısımının ingilizcesini de kitaba da eklemeyi gerekli görmüştür. Kitap şu ara başlıkları taşıyor:

Birinci Bölüm
-Önsöz ve Teşekkür
-Özet/ Ortadoğu’da Suriye Krizi ve Bölgesel Düzene Yansımaları
-Giriş
- Ortadoğu Coğrafyasının tarihsel süreçteki gelişimi ve stratejik önemi
- Ortadoğu’nun genel tarihi
- Ortadoğu Coğrafyası ve stratejik önemi
- Ortadoğu coğrafyası
- Ortadoğu’nun stratejik önemi
- Ortadoğu ülkeleri ve genel bilgileri
- Ortadoğu cağrafyasında belgesel aktörler ve dinamikler

İkinci Bölüm
-Bir Ortadoğu ülkesi olarak Suriye ve Krize giden süreç
-Suriye’nin Jeo-Politik, Jeo-Stratejik ve Jeo-Kültürel konumu
-Suriye’nin Jeo-Politik konumu
- Suriye’nin Jeo-ekonomik konumu
- Suriye’nin Jeo-kültürel konumu
-Suriye tarihi: Siyasi tarihte yaşanan epistemik ve pratik kırılmalar
-Bölgelsel bir aktör olarak Suriye
-Suriye krizine giden süreç: ana nedenler ve aktörler

Üçüncü Bölüm
-Suriye Krizi ve bölgesel düzene yansıması
-Kriz öncesi bölgesel düzeni
-Ortadoğu’da bölgesel güçlerin rekabeti
-1945-1967 yılları arasında bölgesel güç rekabetinde ilk faz
-1967-1979 yılları arasında bölgesel güç rekabetinde ikinci faz
-1979-1990 yılları arasında bölgesel güç rekabetinde üçüncü faz
-1990-2010 yılları arasında bölgesel güç rekabetinde dördüncü faz
-Krizin bölgeye yansımaları
-Sonuç
Ayrıca kitapta ara ara şema ve harilara da yer vermiş yazarımız.

Ayrıca Yazar Bahattin Yıldız, Kitabının arka kapağında şu satırlara yer vermiş:
 
“ORTADOĞU’DA SURIYE KRIZI VE BÖLGESEL DÜZENE YANSIMALARI
Ortadoğu coğrafyası özellikle son yıllarda dünya egemen güçlerinin “uğrak” noktası haline geldi. 11 Eylül saldırılarının bir yönü ile bahane edilerek daha yoğun bir şekilde hak ve özgürlük- lerine kast edilmesine zemin hazırlanması, 2010 yılında başlayan Arap Baharı ile birlikte daha zorlu bir sürecin bu topraklara ve insanlarına yaşatılmasına neden oldu. Özellikle Irak, Yemen ve Suriye bu noktada diğerlerinden ayrı tutulabilir. Suriye’de 2011 yılının sonunda başlayan “hafif tesirli” halk ayaklanmaları sonrasında diğer egemen güçlerin de sürece direkt ya da dolaylı olarak eklemlenmesi ile birlikte bir iç savaşa dönüştü. Halen devam eden bu iç savaşın, özellikle bölge ülkelerine ve Suriye’ye faturası oldukça yüksek çıkmış görünüyor. Suriye iç savaşının Türkiye, İran ve Irak gibi bölgesel aktörler üzerinde etkisi ise bir yönü ile toplumsal ve ekonomik bir takım “yıkıcı” etkilere neden olduğu görülmektedir. Ancak burada daha da önemlisi, bölgesel düzenin bu iç savaş ile birlikte nasıl şekilleneceği konusu. Bu çalışmanın amacı, genel olarak Ortadoğu coğrafyasının tarihsel gelişimine, kırılma noktalarına ve Suriye özelinde jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik etkilerine odaklanıldıktan sonra Suriye krizinin genel çerçevesi üzerinde durarak, iç savaşın bir ülkeye ve bölgesel düzene maliyetlerini ortaya koymaktır.”

Son olarak şunu eklemek istiyorum: Şahsen kitabın sade ve akıcı bir dille yazılmış olmasını ve objektif bir bakış açısıyla ele almış olmasını beğendim. Bu konuya merakı olanlaraın faylanabileceği bir kitap olduğunu düşünüyorum. Okumanızı tavsiye ediyorum.


 

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • MUSTAFA pakır
    1 yıl önce
    Okuyup değerlendirmek isterim Şanlıurfa için her yazar değerlidir.. Bahattin Yıldız beye başarılar diliyorum